Artsy

Henrik S. Simonsen / Solo Show

07 NOVEMBER - 06 DECEMBER 2014
07 November 2014

Henrik S. Simonsen / Solo Show

Images

Description

HENRIK S. SIMONSEN / SOLO SHOW / PLANTSCAPES

7/11 – 6/12 2014

Galleri Christoffer Egelund proudly presents the second solo exhibition Plantscapes with the talented UK-based Danish artist Henrik S. Simonsen.

The exhibition Plantscapes consists of a series of new paintings by Henrik S. Simonsen, in which the artist utilises nature’s and the colour’s abundant metaphorical oppurtunities to give form to an inner, as well as an outer, landscape. The paintings of Simonsen are characterised by a powerful use of intense colours and the use of abstract elements alongside the meticulous plant formations.

For a decade, Simonsen has perfected his work with nature as a metaphor for the inner landscapes of man. Contrasting notions such as strength and frailty as well as passion and fear, that define the human experience fill the canvases. The artist describes his own work as: ”a visual diary of my observations and experiences along the, at times, overgrown path of existence”.  The most prominent artistic means  Simonsen uses to depict the human emotional landscape is an intense and captivating use of colour. In the piece Yellow a deep hue of yellow dominates the scene contrasting the more subtle hues of blue in the painting October grass. The two paintings are close to each other in matter of composition – large parts of sky takes up the upper parts of the paintings and vegetation fills the bottom – but the atmospheres and tales immanent to the paintings seem miles apart. October grass exudes autumn melancholy whereas Yellow is a true explosion of vitality.

Simonsen’s plantscapes reference Nordic expressionism, a period in Art History where the elements of nature were not necessarily depicted in their natural colours. The landscapes of Edvard Munch express psychological states of mind, they show nature filtered through the subjectivity of a human mind, and not objective studies of nature. The colour is at the forefront, in the paintings of Munch and Nolde as well as in the work of Simonsen.

But the inspiration of Simonsen are also to be found further back in time, more specifically in the Rococo period. The artistic expression of this era was characterised by the organic, the asymmetric and ornamental, all notions easily translated to the universe of Simonsen. The plant formations growing wild in the rococo paintings and interiors are given a new, modern form in Simonsen’s paintings.

The plantscapes of Simonsen are the fruit of a time-consuming process. The artworks all start as drawings drawn directly unto the canvas, whereafter the delicate process of painting the negative space of the drawings begins. The artist uses a special wash of colour pigment dissolved into a solvent which gives the intensity of colour experienced in the paintings. It takes time and patience for the vegetation to grow into the strong and powerful plantscapes we see in the gallery space.

The colourful plantscapes of Simonsen offer a universe of intensities where melancholy and passion is weaved into the wildly growing vegetation.

Henrik S. Simonsen (b. 1974) graduated from Sotheby’s Institute of Art, London and Montclaire University, New York. He has exhibited at the Royal Opera House (2008), London, and has had several solo shows in renowned galleries such as Forster Gallery in London, Opus Gallery in Newcastle and Byard Gallery in Cambridge. His paintings, drawings and prints are held in numerous private and corporate collections including the impressive art collection at the high-profile St. Pancras Hotel in London.

Galleri Christoffer Egelund cordially invites you to the opening of Henrik S. Simonsen: Plantscapes on Friday the 7th of November from 17-20. The exhibition will run until December the 6st, 2014. Opening hours: Monday – Friday from 11-18, Saturdays from 12-16. For further information and press photographs, please contact the gallery at: info@christofferegelund.dk or at +45 33 93 92 00.

[DK]

HENRIK S. SIMONSEN / SOLO SHOW / PLANTSCAPES

7/11 – 6/12 2014

Galleri Christoffer Egelund er stolt af at kunne præsentere solo-udstillingen Plantscapes med den engelskbaserede danske kunstner Henrik S. Simonsen.

Udstillingen Plantscapes består af en række nye værker af Henrik S. Simonsen, hvor kunstneren udnytter naturens og farvernes righoldige metaforik til at lade et indre landskab komme til udtryk. Malerierne kendetegnes ved en strålende farvekraft og abstrakte elementer, der indfinder sig på billedfladen blandt minutiøst detaljerede plantebeskrivelser.

Simonsen har i et årti arbejdet med naturen som metafor for menneskets indre følelsesliv. Modsætninger som styrke og skrøbelighed samt de passioner og svagheder, der kendetegner det at være menneske, finder vej til lærredet. Kunstneren beskriver selv sit arbejde således: ”To me the paintings is a visual diary of my observations and experiences along the, at times, overgrown path of existence”. Det ypperste virkemiddel i Simonsens skildring af menneskets indre er et intenst og fængende farvebrug. I værket Yellow dominerer en dyb, glødende gul i stærk kontrast til værket October grass, hvor kølige blå nuancer tager styringen. De to værker ligger kompositorisk tæt op ad hinanden – store dele himmel øverst, med græs- og plantebevoksning i værkets nedereste halvdel – men de atmosfærer og fortællinger, der ligger immanent i malerierne, synes milevidt fra hinanden. October grass emmer af efterårsmelankoli, hvorimod Yellow er en sand eksplosion af livskraft.

Simonsens plantscapes viser tilbage mod den nordiske ekspressionisme, hvor naturens elementer ikke nødvendigvis fremstår i deres naturlige farver. Landskabet udtrykker sindsstemninger; naturen filtreret gennem et menneskeligt sind, og ikke nøgterne naturstudier. Farven indtager en styrende rolle i ekspressive værker af kunstnere som Edvard Munch og Emil Nolde, på samme vis som vi ser det i Simonsens malerier. Men Simonsen søger samtidigt længere tilbage i kunsthistorien efter sine inspirationskilder, nemlig til rokokoperiodens pompøse frembringelser i første halvdel af 1700-tallet. Rokokoens kunstneriske udtryk kendetegnes af det organiske, vildtvoksende og asymmetriske, ord der nemt overføres til Simonsens univers. Svungne planteformer og -mønstre vrimler frem overalt i Rokokoens malerier og interiører og oversættes til et yderst moderne udtryk hos Simonsen.

Simonsens betagende plantscapes er frugten af en lang og krævende arbejdsproces, en proces hvor tegningen er vital. Alle værkerne starter som frihåndstegning direkte på lærredet, hvorefter påføring af opblandet farvepigment igangsættes. Tegningens negative rum udfyldes over flere omgange, og det kræver tid og tålmodighed fra kunstnerens side at få planteværket til at vokse sig stort og stærkt i sit udtryk.

Simonsens farverige plantscapes tilbyder et univers af intentisiteter, hvor melankoli og passion fletter sig ind i de vildtvoksende planteformationer.

Henrik S. Simonsen (b. 1974) er uddannet ved Sotheby’s Institute of Art, London, and Montclaire University, New York. Han har udstillet på The Royal Opera House (2008), London, og har afholdt adskillige soloudstillinger i gallerier såsom Forster Gallery i London, Opus Gallery i Newcastle og Byard Gallery i Cambridge. Hans malerier, tegninger og grafik indgår i flere privates og virksomheders samlinger bl.a. den imponerende kunstsamling på St. Pancras Hotel in London.

Galleri Christoffer Egelund inviterer dig med ledsager til fernisering på Henrik S. Simonsen: Plantscapes fredag den 7. november kl. 17-20. Kunstneren vil være til stede ved åbningen. Udstillingen vises frem til den 6. december 2014. Åbningstider: mandag-fredag kl. 11-18, lørdag kl. 12-16. For yderligere informationer om udstillingen samt pressefotos, kontakt venligst galleriet på: info@christofferegelund.dk eller på +45 33 93 92 00.