Artsy

News

27 October 2023

Tilgiv mig mine synder by Jack Kabangu

Images

Description

JACK KABANGU (CD)
TILGIV MIG MINE SYNDER
OCTOBER 27 – NOVEMBER 25, 2023

[ENG]

Galleri Christoffer Egelund is proud to present our second solo show with Jack Kabangu: Tilgiv mig mine synder! (Forgive me my sins!). With Tilgiv mig mine synder! (Forgive me my sins!), Jack Kabangu wonders how his childhood self would judge the person he has become. You can experience Jack Kabangus newest works at Bredgade 75 in Copenhagen from the 27th of October until the 25th of November 2023.

While growing up, we rarely question the values that shape our upbringing. We soak up impressions like a sponge, creating our foundational beliefs based on the convictions of our parents, teachers and role models. But when life really starts, living up to their visions of what defines model human behavior isn’t always as easy as they make it sound.

With the exhibition Tilgiv mig mine synder! (Forgive me my sins!), Jack Kabangu looks back on his childhood self and the set of moral values that he believed in and wonders how his former self would judge the person that he has become. Having grown up in a Christian family, Kabangu’s childhood was filled with the culture surrounding religious practice and frequent visits to the local church and all of the anticipation, gospel music and strong communal bonds that came with them. The Church was a space filled with warmth, love and togetherness, but also a space of restrictions and rules governing what you could and should be and do.  

But when you are young and have an instinctual need to rebel and be a part of a community that gets up to some at times questionable things, following such rules to a T suddenly becomes less straight forward. This is exactly what Kabangu aims to depict with Tilgiv mig mine synder! (Forgive me my sins!): The inner balancing act that ensues when you want to be both the good kid, as one of the works of the exhibition is aptly called, and have the natural drive towards the risky and adventurous that characterizes most young people. With the boxing glove and the devil horns as recurring symbols that meet the viewer side by side with crosses and angels, and with titles like tvivl (doubt), bad decisions, forvirret (confused) and guardian angels, Tilgiv mig mine synder! (Forgive me my sins!) becomes a visual expression of the doubt and confusion that inevitably arise when you want to be what you have been taught is a good person and also want to take a risk every now and then and live a little while you’re still young.

But maybe the bad decisions are necessary – for if you do not try and break with what you’ve been taught to do, even if it causes a certain amount of guilt and the need to ask: “Forgive me my sins!”, you will never learn for yourself why the rules you were taught exist in the first place – and you will never get to test them and create your own moral compass based on your own experiences. And while bad decisions might get you into some sticky situations, your parents will always remain guardian angels, watching from afar, ready to lend a hand or a supportive word if necessary, however strict they may have seemed.

Jack Kabangu’s works are marked by vivid dynamism and thick brushstrokes that clearly show the gesture needed to make them. By combining classical artistic mediums like acrylic and oil with elements that create texture such as sand and paper, and by using oil sticks which allow for drawing with oil paint, Jack Kabangu creates paintings that exist not only in the flatness of the picture plane but also in 3D space. With the terrified face as one of his recurring subjects, Jack’s aim is to show, among other things, what it’s like to experience the terrors of war, as his family did when they lived in Congo, and how they stick with you long after you have escaped. Reminiscent of the visual style of Modernism with its rough brushstrokes and expressive subjects, Jack Kabangu’s art hearkens back to the art of great Modernists like Willem de Kooning and Danish Asger Jorn. But instead of borrowing the surface-level visual style of African and Oceanic art, as the Modernists did, Jack Kabangu utilizes the expressiveness of Modernism to express some of what the world looks like seen from an African perspective. Inspired by hip hop culture, high fashion and the colors 90s toys, he creates a unique visual style that exists at the intersection of many different cultural spheres and shows the multitude of coexisting aesthetics and ideologies that characterize our age – an age of the Internet, where the world’s cultural bounty is but a click away. 

Jack Kabangu was born in Zambia in 1996 but holds Congolese citizenship. His family is originally from Congo but was forced to flee the country, even though his father is a doctor and university professor, due to the several brutal civil wars that ravaged Congo during the years 1996-2003 due to waves of refugees from the neighboring country Rwanda. Even though the wars ended officially 20 years ago, Congo is still plagued by armed conflicts. In 2005, Jack and his family moved to Holstebro in Jutland, Denmark, where he and his siblings grew up. Jack is a trained disability care worker, but he drew and painted his entire life. He had his big break as an international artist in 2021 after having posted his works on Instagram. He has exhibited his work at galleries in London, Hong Kong, Tokyo – and here at Galleri Christoffer Egelund in Copenhagen. He is featured in the current exhibition, Africa Supernova, at Kunsthal KAdE in Amersfoort, the Netherlands and has several other museum exhibitions in the works. You can learn more about Jack in the book Jack Kabangu which we publish here at the gallery in collaboration with Jack on the occasion of his second solo exhibition at the gallery.    

Join us at the exhibition opening at Bredgade 75 on the 27th of October 2023 from 16:00 to 19:00 and meet the artist and listen to author, lecturer and art writer Trine Ross’ opening speech. For further information and sales requests, please contact the gallery at: hello@christofferegelund.dk or at +45 33 93 92 00. Visit us at Bredgade 75, DK-1260 Copenhagen K, Denmark. Opening hours: Wednesday-Friday 15:00-18:00, Saturday 12:00-16:00, or by appointment.

[DK]

Galleri Christoffer Egelund er stolte af at kunne præsentere vores anden soloudstilling med Jack Kabangu, Tilgiv mig mine synder! (Forgive me my sins!). Med Tilgiv mig mine synder! ser Jack Kabangu tilbage på de værdier, han havde som barn – og funderer over, hvordan hans tidligere selv mon ville dømme den, han er i dag. Udstillingen, der består af helt nye værker, kan opleves i Bredgade 75 fra 27. oktober til 25. november 2023.

Mens vi vokser op, stiller vi sjældent spørgsmålstegn ved de værdier, vores opvækst er præget af. Vi suger til os som en svamp fra forældre, lærere og forbilleder, og danner derigennem et sæt antagelser om, hvad der definerer godt og ondt, hvordan et menneske bør opføre sig, og hvad, der er værd at stræbe efter. Men når livet melder sig for alvor, er det ikke altid lige let at leve op til de mange idealer.

Med udstillingen Tilgiv mig mine synder! ser Jack Kabangu tilbage på det sæt normer, hans opvækst har givet med ham i bagagen – og på hvordan hans tidligere selv ville dømme den, han er nu.  

Med sin opvækst i en kristen familie var Kabangus barndom præget af hyppige besøg i den lokale kirke, hvor det at dyrke sin religion var en omfattende kulturel begivenhed med musik, gospelsang, forventning og fællesskab. Det var et rum fyldt med kærlighed, samvær og nærvær – men også et rum med grænser, påbud og regler for, hvad man måtte, burde og skulle.

Men netop sådanne påbud kan være svære at overholde, når man er ung og har behov for at prøve grænser af og være en del af et fællesskab, der oplever og kommer ud i lidt af hvert. Det er netop denne indre balancegang mellem den naturlige lyst til eventyr og det vilde og behovet for at være, som et af værkerne så rammende hedder, den gode knægt, der lever op til sine forældres og sit eget indre kompas’ moralske standarder. Med boksehandsken og djævlehornene som gennemgående motiver, der møder beskueren side om side med engle og kors, og med titler som tvivl (doubt), bad decisions, forvirret (confused) og guardian angels bliver Tilgiv mig mine synder! et visuelt udtryk for den tvivl, der opstår, når man både gerne vil være det, man er opdraget til, er et godt menneske, og samtidig udleve det menneskelige behov for at tage en risiko i ny og næ og leve livet, mens man har det. 

Men måske er netop de dårlige beslutninger, der bryder med det, vi har lært, og bringer en vis portion af tvivl og behov for syndsforladelse med sig, nødvendige – nødvendige for, at vi kan lære på egen krop og sind og danne vores egen indre fornemmelse for, hvad der er godt og ondt – og måske forstå, hvorfor vores forældre lærte os det, de gjorde. Og når ens dårlige beslutninger måske får en ud, hvor man ikke kan bunde, så er det godt at have nogle guardian angels, der våger over én uanset, hvad man får rodet sig ud i – som ens forældre ofte vil være det, selvom de måske kunne synes strenge før i tiden. 

Jack Kabangus værker er præget af dynamiske og pastose penselstrøg, der tydeligt viser maleprocessens gestik. Ved at kombinere klassiske medier som olie og akryl med teksturskabende elementer som papir og sand, og ved at bruge oil sticks, der gør det muligt at tegne med oliemaling, skaber Jack værker, der ikke kun eksisterer i fladen, men som også indtager rummet med deres taktile overflade. Med ansigtet som et gennemgående motiv viser hans kunst blandt andet, hvordan det at opleve krigens rædsler, som hans familie gjorde det da de var bosat i Congo, sætter sig i én. Med sine grove penselstrøg og ekspressive motiver giver hans kunst mindelser til modernister som Asger Jorn og Willem de Kooning. Men i modsætning til de store modernister, der hentede inspirationen til deres stiliserede formsprog hos bl. a. afrikansk og oceanisk kunst, bruger Kabangu modernismens ekspressivitet til at udtrykke, hvordan verden ser ud set fra et afrikansk synspunkt, i stedet for blot at bruge afrikansk kunst som et led i et visuelt eksperiment. Med inspiration fra hiphopmiljøet, high fashion og 90’er-legetøjs farver skaber han en unik kunst, der eksisterer mellem mange verdener og viser den æstetiske og ideologiske mangfoldighed, der er karakteristisk for nutidens samfund, hvor indtryk fra hele verden kun er et klik væk. 

Jack Kabangu er congolesisk statsborger født i Zambia i 1996. Hans familie, hvoraf faderen er læge og universitetsprofessor, stammer oprindeligt fra Congo, men måtte flygte derfra grundet flere brutale borgerkrige i perioden 1996-2003 forårsaget af folkemord og flygtningestrømme fra nabolandet Rwanda. Selvom krigen officielt blev afsluttet for 20 år siden, er Congo stadig den dag i dag præget af væbnede konflikter. I 2005 flyttede familien til Holstebro, hvor Jack og hans søskende efterfølgende voksede op. Jack er uddannet handicaphjælper, men har tegnet og malet hele sit liv. I 2021 brød han igennem som international kunstner efter at have lagt sine værker på Instagram. Han har efterfølgende udstillet på gallerier i London, Hong Kong, Tokyo – og her på Galleri Christoffer Egelund i København. Hans værker indgår i den aktuelle udstilling på Kunsthal KAdE i Amersfoort i Holland, Africa Supernova, og han har flere museumsudstillinger i støbeskeen. Du kan læse mere om Jack i bogen Jack Kabangu, som vi udgiver her i galleriet i anledning af Tilgiv mig mine synder!.

Udstillingen åbnes med en fernisering d. 27. oktober 2023 kl. 16-19, hvor kunstneren vil være til stede og kunstskribent, forfatter og foredragsholder Trine Ross holder åbningstalen. For yderligere information og henvendelser vedr. salg, kontakt galleriet på: hello@christofferegelund.dk eller på +45 33 93 92 00. Besøg os i Bredgade 75, 1260 København K. Åbningstider: Onsdag-fredag 15-18, lørdag 12-16, eller efter aftale.