Artsy

Walk The Line / Marianne L. Jørgensen

23 MAY - 21 JUNE 2008
23 May 2008

Walk The Line / Marianne L. Jørgensen

Images

Description

ENGLISH
Galleri Christoffer Egelund is proud to present Maria Torp’s first major solo exhibition, Outside In. Maria Torp (b. 1975) graduated from The Royal Danish Academy of Fine Arts in 2007, and in recent years she has worked intensively with figurative painting in a hyper-naturalistic idiom.

In this exhibition Maria Torp focuses on the collision between different spaces and perspectives in a series of paintings and kaleidoscopic collages. Here the confines and frames of the pictorial space are explored and accentuated by pressing different angles and positions into the picture plane. In this way she visualises the experience of seeing a room or a situation through the mirror image of a glass facade. Maria Torp thus seems to be “playing” with our perception and understanding of rooms that we immediately recognise from our everyday life. Using the super-realistic idiom’s detailed representation of reality, the relationship between motif and details is rethought in a titillating and interesting manner, as the picture plane is constantly rearranged and challenged through new lenses and distorted reflections.

Concurrently, in the gallery’s project room, we present the exhibition Walk the Line by Marianne Lipschitz Jørgensen. Here the artist explores the most fundamental elements of drawings and their potentials. By dissecting drawings down to their smallest units, a dot, the artist is left with the possibility to define a line or a space depending on how those units are combined and repeated. Marianne L. Jørgensen indicates a few systems, yet at the same time she lets them start their own disintegration – or maybe they are assembled, depending on how you read the drawings! Marianne L. Jørgensen’s geometric idiom and formal linearity not only creates the basis for structural logic in her works, it is also the condition for chaotic disorder to be able to develop. She thus focuses attention on geometric order and its disintegration as a process, a repetitive transformation, where logical form and clarity transcends its own limits to form a new kind of order.

Galleri Christoffer Egelund invites you to the private view of Maria Torp’s exhibition Outside In and Marianne Lipschitz Jørgensen’s exhibition in the project room, Walk the Line, on Friday 23 May at 4pm – 8 pm. The exhibition is subsequently shown in the period from 24 May – 21 June 2008. Opening hours: Monday – Friday 11am – 6pm, Saturday 11am – 3pm.

DANSK
Galleri Christoffer Egelund præsenterer med stolthed Maria Torps første større separatudstilling, Outside In. Maria Torp (f. 1975) blev færdiguddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2007 og har i de senere år arbejdet intenst med det figurative maleri i et hypernaturalistisk formsprog.

I udstillingen sætter Maria Torp fokus på sammenstødet mellem forskellige rum og perspektiver i en række malerier og kalejdoskopiske collager. Heri udforskes og fremhæves billedrummets afgrænsninger og indramninger. Dette gøres ved at presse forskellige vinkler og positioner ind i billedplanet, hvorved hun visualiserer oplevelsen af, at se et rum eller en situation gennem en glasfacades spejlbillede. Maria Torp synes således at ”lege” med vores oplevelse og forståelse af det rum, vi umiddelbart genkender fra vores hverdag. Ved at anvende det superrealistiske billedsprogs detaljerede virkelighedsfremstilling, gentænkes forbindelsen mellem motivet og detaljen på en pirrende og interessant måde, hvor billedplanet konstant forskydes og udfordres i nye optikker og skævvredne spejlinger.

Sideløbende hermed, i galleriets projektrum, præsenteres udstillingen, Walk the Line, af Marianne Lipschitz Jørgensen. Her udforskes tegningens mest basale elementer og deres mulighedspotentialer. Ved at dessikere tegningen helt ned til dens mindste enhed, punktet, står man tilbage med muligheden for, at definere en linje eller et rum alt efter hvordan disse enheder samles og gentages. Marianne L. Jørgensen angiver visse systemer, men lader dem samtidig begynde deres egen opløsning – eller måske samles det, afhængigt af hvorfra man aflæser tegningen! Marianne L. Jørgensens geometriske formsprog og den formelle linearitet skaber ikke blot baggrund for en strukturel logik i værkerne, men er ligeledes forudsætningen for, at en kaotisk uorden kan udvikles. Der stilles således skarpt på den geometriske orden og dets opløsning som en proces, en gentagende transformation, hvor den logiske form og klarhed sprænger sine egne rammer og danner en ny form for orden.

Galleri Christoffer Egelund inviterer til fernisering på Maria Torps udstilling, Outside In, og Marianne Lipschitz Jørgensens udstilling i projektrummet, Walk the line, fredag den 23. maj, kl. 16-20. Udstillingen vises efterfølgende i perioden 24. maj – 21. juni, 2008. Åbningstider: mandag – fredag kl. 11-18, lørdag kl. 11-15.