Artsy

News

16 November 2018

Christian Finne “Amulet”

Images

Description

CHRISTIAN FINNE (DK)
SOLO EXHIBITION “AMULET”
NOV 16 – DEC 8 2018

Gallery Christoffer Egelund is proud to present the exhibition Amulet, the gallery’s second solo show with the Danish artist Christian Finne.

With Amulet, Finne presents new pieces rooted in the ancient history of the talisman in the human social and spiritual constellations. The Amulet is an ornament carried against your skin for protection or strength. Unlike the relic, the amulet does not require initiation, but carries its power within itself and in the practices in which it is used. In the same way the artwork shares both the ornamental properties as well as the ability to carry its power and existence within itself and within the artistic practice. In the work of art, process and object become one and they amplify each other in the creation of the contact and communication that ultimately is the essence of the artwork.

The status of the amulet as a container of power and fortune is transformed through the work of Finne into the shamanic role of the artist as an animator of inanimate objects. The artwork becomes the amulet that draws social processes and mechanics into the visual world and gives power to Finne’s sharp political and social criticism. The political and social climate is sucked in through the nose to come smoking out as crystallised colour explosions and shimmering flashing images.

The artistic practices of Christian Finne find its roots in the artistic investigation of the psychedelic state of mind and the resolution of the late modern conception of identity. Finne’s work gives the ephemeral moments of the mind expansion a visual language and communicates them into the eternity of the work of art.

Christian Finne is educated from the Royal Danish Academy of Fine Arts in 2005. He works and lives in Copenhagen. With the support of the Danish Arts Foundation Christian Finne has executed a monumental decoration for Rosborg Gymnasium in 2017. His work is part of several Danish collections, such as the art museum of Bornholm, who owns 3, and both the Danish Arts Foundation and the city of Copenhagen. Finne has had several solo shows in and around Copenhagen and has taken part of group shows in both Sweden, Norway and in several Danish museums and art institutions. Finne’s artistic practices take the forms of drawing, sound, video, activism, installation, rituals, movement and mimetic magic. Christian Finne has furthermore been the subject of Henrik Edelbo’s documentary from 2018 ‘Mr. Finne’s Reality Tunnel’. The exhibition, Amulet, is supported by the Danish Arts Foundation.

Gallery Christoffer Egelund invites you to the opening of the show Amulet Friday, Nov. 16. 4 pm – 7 pm. The artist will be present. The show runs until Dec. 8th 2018. Opening hours: Tuesday – Friday from 11 am -6 pm, Saturday from 12 am -4 pm. For more information regarding the works and, please contact the gallery at hello@christofferegelund.dk or phone no. +45 33939200. Please visit www.christofferegelund.dk for more details.

[DK]

CHRISTIAN FINNE (DK)
SOLOUDSTILLING ‘AMULET’
16. NOV – 8. DEC 2018

Galleri Christoffer Egelund er stolt af at præsentere udstillingen ‘Amulet’; Galleriets anden soloudstilling med den danske kunstner Christian Finne.

Christian Finnes praksis har sin rod i den kunstneriske undersøgelse af psykedeliske bevidsthedstilstande og en opløsning af de senmoderne identitetsbegreber. Finnes arbejde giver bevidsthedsudvidelsens fortærede øjeblikke et visuelt sprog og kommunikerer dem ind i billedkunstens krystalliserende evighed. Finne bevæger sig nysgerrigt og vågent som kunstner i verden, og samfundskritikken lægger ham aldrig fjernt i den kunstneriske udfoldelse og det er først og fremmest formidlingen af den levede åndelige oplevelse, der optager hans billedverden.

Med udstillingen Amulet præsenterer Finne en række nye værker, der tager deres afsæt i talismandens oldhistoriske plads i menneskelivets sociale og spirituelle konstellationer. Amuletten er et ornament, der bæres mod huden for beskyttelse eller styrke. Modsat relikviet skal amuletten ikke indvies, men bærer sin kraft i sig selv og i de praksisser den anvendes i. Ligeså har kunsten, udover at dele de ornamentiske egenskaber, også sin fænomenologiske væren og kraft i sig selv og den kunstneriske praksis. I kunsten er proces og genstand ét og selvforstærkende i skabelsen af den kommunikation og kontakt, som i sidste ende er kunstens essens.

Amulettens status som lykke og kraftbringende genstand bliver i Finnes værker overført til kunstnerens shamanistiske rolle som effektiv besjæler af genstande. Værket bliver amuletten, der trækker de sociale samfundsprocesser ind i den synlige verden og giver Finnes skarpe politiske og sociale samfundskritik kraft. Det politiske og sociale klima bliver suget ind gennem kunstnerens luftveje og kommer som krystalliserede farveeksplosioner og flimrende billedglimt ud på den anden side.

Christian Finne er uddannet fra det Kgl. Danske Kunstakademi i 2005. Han bor og arbejder i København. Christian Finne har med støtte fra Statens Kunstfond stået for en monumental udsmykning på Rosborg Gymnasium i 2017.

Hans værker findes i flere danske samlinger, som Bornholms Kunstmuseum, der har indkøbt tre værker, samt Københavns Kommune og Statens Kunstfond. Finne har haft flere soloudstillinger i og udenfor København og har desuden udstillet ved gruppeudstillinger i både Sverige, Norge og på flere danske kunstinstitutioner og museer. Finnes kunstneriske praksis har udfoldet sig i tegning, lyd, video, aktivisme, installationer, ritualer, besværgelser og mimetisk magi. Desuden har Christian Finne i 2018 været genstand for Henrik Edelbos dokumentarfilm ’Hr. Finnes Virkelighedstunnel’. Udstillingen Amulet er støttet af Statens Kunstfond.

Galleri Christoffer Egelund inviterer til åbningen af udstillingen Amulet fredag den 16. november fra kl. 16-19, hvor kunstneren vil være tilstede. Udstillingen løber til og med den 8. december, 2018. Åbningstider: tirsdag-fredag fra 11-18, lørdag fra 12-16. For yderligere info om værkerne og pressefotos kontakt venligst galleriet på: hello@christofferegelund.dk eller tlf. +45 33939200. Besøg venligst www.christofferegelund.dk for flere detaljer.