Artsy

News

04 February 2022

Cyklus by Søren Hagen

Images

Description

CYKLOS by Søren Hagen (DK)
4 FEBRUARY – 5 MARCH 2022

[UK]

Galleri Christoffer Egelund is proud to present a solo show by Danish painter Søren Hagen. 

The collection of paintings presented in the show highlights the skillful hand Hagen has when it comes to detail. He is known for his works to be so incredibly photorealistic, that it is only with a closer look that you can see the brush strokes. In the age when it is so easy to create a documentation of reality with a camera, the artist manages to accurately transfer what he sees onto the canvas. The everyday objects gain an extraordinary visual value. 

The title CYKLUS refers to the cycle – the many of which we will experience in life and many that surround us in nature. Using circular canvas, Søren Hagen creates another type of approach to this shape and occurrence.

The word cycle comes from Greek “kyklos” which translates into a “ring, circle”. In human experience it is characterized by recurring phenomena, events, processes, or states. On the other hand, in Nature there are cyclical circumstances that give a sense of order and arrangement. A day has a known course; the Moon moderates on its axis in approximately 29.5 days – from one full moon to the next one; the seasons come and go in a fixed order and reflect the living environment. The concept of cycle cannot be separated from the concept of time. 

Cycle has come into being as a spell of the recurring phenomena which are far greater than the individual human being. Unfortunately, people are present on our planet only for a certain amount of time, which makes the breaking of a cycle a painful one. It is that painfulness of existence that interests Søren Hagen. It affects the spirit of the time today more than in any other era. The artist in his works captures the humans destroying parts of the Cycle. 

Søren Hagen challenges the form of the surrounding world, especially art. Traditionally, we use the square to portray painting, we are encouraged to “think outside of the box”. The round canvas works of Søren Hagen contain all these qualities: precision, vivid colour compositions and detailed texture, together with heaviness, lightness, and softness in great proportions. It is a wonderful quality to be able to depict an atmosphere of the object’s surrounding and that is a skill that allows the viewer to really sense what they are seeing. 

Søren Hagen (b. 1957) lives and works in Copenhagen. He has had many solo exhibitions in Denmark, Sweden and the Netherlands. His works are in numerous collections, such as: ARos/Aarhus Kunstmuseum, Kastrupgårdsamlingen, or Det Kongelige Bibliotek. Hagen is also a successful recipient of awards, notably C.O. Carlsens præmie af Akademirådets og Kunstnsersamfundets jury; Henry Heerups legat or Kunstmaler H.C. Koefoeds og C. Koefoeds legat.

The opening of the exhibition takes place on Friday, 4th February from 16 to 19. The exhibition runs until 5th March. Søren Hagen will be present during the opening reception. We kindly remind you to keep a safe distance to other visitors. Please follow the current Covid rules.

Opening hours: Wednesday-Friday 15-18, Saturday 12-16. For further information and sales requests, please contact the gallery at: hello@christofferegelund.dk or at +45 33 93 92 00. Visit us at Bredgade 75, DK-1260 Copenhagen K, Denmark. 

[DK]

Galleri Christoffer Egelund er stolt over at kunne præsentere en soloudstilling af den danske kunstner Søren Hagen. Den samling af malerier, der vises på udstillingen, viser Hagens dygtighed med hensyn til detaljer. Han er kendt for, at hans værker er så utrolig fotorealistiske, at det kun er ved at se meget nøje efter, at man opdager penselstrøgene. I en tid, hvor det er så let at dokumentere virkelighed med et kamera, er kunstneren i stand til præcist at overføre det, han ser, til lærredet. De dagligdags genstande får en ganske særlig visuel værdi.

Titlen refererer til fænomenet cyklus; – de mange cyklusser vi oplever i vores liv og omkring os i naturen. Ved at bruge runde lærreder skaber Søren Hagen en anden type tilgang til kunstens traditionelle form og dens forekomster. 

Ordet cyklus kommer fra græsk ”kyklos”, der kan oversættes til ring eller cirkel. I menneskets liv er det karakteriseret af genkommende fænomener, begivenheder, processer eller tilstande. Og i naturen optræder der cykliske fænomener, som giver en følelse af orden og system. En dag har et velkendt forløb; Månen skifter form omkring sin akse i løbet af ca. 29,5 dage – fra en fuldmåne til den næste; årstiderne kommer og går i en fast rækkefølge og afspejler det levende miljø. Begrebet cyklus kan ikke adskilles fra begrebet tid.

Cyklussen er opstået som et resultat af de genkommende fænomener, som er meget større end det enkelte menneske. Desværre lever mennesker kun her på jorden en vis tid, hvilket gør brydningen af en cyklus til noget smertefuldt. Det er denne iboende smerte i eksistensen, der interesserer Søren Hagen. Den påvirker tidsånden i dag mere end i nogen anden periode. I sine værker skildrer kunstneren, hvordan mennesker ødelægger dele af cyklussen.

Søren Hagen udfordrer på denne udstiling  maleriets klassiske firkantede form. Traditionelt bruger vi firkanten til at repræsentere maleriet, og vi bliver her opfordret til at ”tænke ud af boksen”. Søren Hagens runde malerier har alle disse egenskaber: præcision, stærke farvesammensætninger og detaljeret tekstur kombineret med tyngde, lys og blødhed i store mængder. Det er en beundringsværdig evne at kunne skildre atmosfæren i en genstands omgivelser, og denne evne gør det muligt for beskuerne virkelig at sanse det, de ser.

Søren Hagen (f. 1957) bor og arbejder i København. Han har haft mange separatudstillinger i Danmark, Sverige og Nederlandene. Hans værker findes i adskillige samlinger, bl.a. ARoS/Aarhus Kunstmuseum, Kastrupgårdsamlingen og Det Kongelige Bibliotek. Hagen har også modtaget en række priser, bl.a. C.O. Carlsens præmie, som uddeles af Akademirådets og Kunstnersamfundets jury, Henry Heerups legat og Kunstmaler H.C. Koefoeds og C. Koefoeds legat.

Udstillingen åbner fredag den 4. februar 2022 kl. 16-19.  Søren Hagen vil være til stede under ferniseringen. Udstillingen slutter den 5. marts 2022. Vi minder venligst om at alle holder en sikker afstand til andre gæster og følger de gældende regler for Covid.

Åbningstider: onsdag-fredag 15-18, lørdag 12.00-16.00 eller efter aftale. For yderligere information om værkerne bedes man henvende sig til galleriet på hello@christofferegelund.dk eller telefon +45 33939200. Bredgade 75, 1260 København K. Klik ind på www.christofferegelund.dk for flere detaljer.