Artsy

Rumble In The Jungle

26 SEPTEMBER - 01 NOVEMBER 2008
26 September 2008

Rumble In The Jungle

Images

Description

ENGLISH
Galleri Christoffer Egelund is proud to present Anders Brinch’s solo exhibition, Rumble in the Jungle. Anders Brinch (b. 1971) graduated from The Royal Danish Academy of Fine Arts in 2007. Working with painting in an installational context where he mixes a variety of media and materials to create a three-dimensional painterly surface, Anders Brinch expands the traditional definition of painting. In a number of paintings, sculptural installations and a video artwork featured in the exhibition, Anders Brinch explores and pins down the relationship between an “original” nature and the man-made “civilised” culture. The visitor is led into Anders Brinch’s offbeat and fascinating universe, where he addresses icons of western history in an expressive and humorous manner, and where ties hang like lianas in the capitalist jungle. Rumble in the Jungle is an outburst of artistic energy sending small vibrations into an even larger energy field – the art scene, the surrounding society and the movements happening there.

Concurrently, in the gallery’s project room, we present the exhibition Master of Hunt by Cuban artist Odey Curbelo Urquijo (b. 1976). Odey Curbelo Urquijo explores traditional painting and its narrative potential. By juxtaposing contrasts on the picture surface Odey Curbelo Urquijo exposes painting’s illusory qualities, which have traditionally played a conspicuous part in western art history, and at the same time his own fascination and explicit love for this shine through.

The paintings in the exhibition are all sequences of a fictive story, in which fantastic events unfold and intertwine in interaction with the imagination of the viewer. Thus it is both about hunting and about being hunted by the paintings and the stories they tell.

Galleri Christoffer Egelund invites you to the private view of Anders Brinch’s exhibition Rumble in the Jungle and of Odey Curbelo Urquijo’s exhibition in the project room Master of Hunt on Friday 26 September at 4pm – 8pm. The exhibition is subsequently shown in the period from 27 September – 1 November. Opening hours: Monday – Friday 11am – 6pm, Saturday 11am – 3pm.

Sincerely,
Christoffer Egelund

DANSK
Galleri Christoffer Egelund præsenterer med stolthed Anders Brinchs separatudstilling, Rumble in the Jungle. Anders Brinch (f. 1971) blev færdiguddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2007 og arbejder installatorisk med maleri i et udvidet felt, hvor en mangfoldighed af medier og materialer tilsammen skaber en tredimensionel malerisk flade. I udstillingen udforsker og indkredser Anders Brinch forholdet mellem den ”oprindelige” natur og den menneskeskabte ”civiliserede” kulturvia en række malerier, skulpturelle installationer og et videoværk. Herigennem ledes den besøgende ind i Anders Brinchs skæve og fascinerende univers, hvor han ekspressivt og humoristisk går i clinch med ’de store historier’ og hvor slipsene hænger som lianer i den kapitalistiske jungle. Rumble in the Jungle er en kunstnerisk energiudladning, der efterlader en lille rystelse midt i et endnu større energifelt – kunstscenen, det omgivende samfund og bevægelserne i disse.

Sideløbende hermed, i galleriets projektrum, præsenteres udstillingen, Master of Hunt, af den cubanske kunstner, Odey Curbelo Urquijo (f. 1976). Her vil det traditionelle maleri og dets narrative muligheder blive udforsket. Ved at sammenstille modsætninger i billedfladen blotlægger Odey Curbelo Urquijo maleriets illusoriske kvaliteter, som traditionelt har haft en fremtrædende rolle i Vestlig kunsthistorie, samtidig med at hans fascination og eksplicitte kærlighed herfor skinner igennem.

Malerierne i udstillingen er alle sekvenser af en fiktiv historie, hvor eventyrlige begivenheder lader sig udspille og sammenflette i interaktion med beskuerens fantasi. Det handler således både om at blive jagtet og jage maleriet og dets historie.

Galleri Christoffer Egelund inviterer til fernisering på Anders Brinchs udstilling, Rumble in the Jungle, og Odey Curbelo Urquijos udstilling i projektrummet, Master of Hunt, fredag den 26. september, kl. 16-20. Udstillingen vises efterfølgende i perioden 27.september – 1. november. Åbningstider: mandag – fredag kl. 11-18, lørdag kl. 11-15.

Med venlig hilsen,
Christoffer Egelund