Artsy

News

02 February 2018

Virus Is Also a Part of Who I Am, like Objects, Blood and Yoghurt

Images

Description

SIMON GANSHORN (DK)
VIRUS IS ALSO A PART OF WHO I AM, LIKE OBJECTS, BLOOD AND YOGHURT
FEB. 2 – MAR. 3

[UK]

Gallery Christoffer Egelund proudly presents in the gallery’s project room, the young emerging Danish artist Simon Ganshorn, with his first solo exhibition: Virus Is Also a Part of Who I Am Like Objects, Blood and Yogurt.

The wedding ring sits down in the obese ring finger, a mossy lion statue where the face is half-clipped, a sword from a roleplay found in the outskirts, a plastic chair and a broken glass table. Simon Ganshorn desire this material human experience. He transforms a fragmented reality into composite compositional works where known as well as unknown objects mixed with sexual desire and existential astonishment populate his practice and create more questions than answers. fragments of known material objects are reworded into new abstract forms, abstract forms are again translated into recognizable objects. Desire is the key word in his practice, Ganshorn accepts his role and melts with his work without the need for a puke bucket.

Is the subject and object separated, or is it one and the same thing. This is a frequent question Simon Ganshorn tries to portray in his practice. Other questions could be: Do the work raise questions that extend beyond form and content, if there is no one to make any perspective, or is the work in reality the viewer’s own projection?.

Ganshorn mirrors his objects and tries to visualize the transformation they are constantly undergoing. In several of the artist works, feels like they twitches and vibrate, they are on their way to taking new forms with strong forces and a different masculine energy.

Simon Ganshorn also touches Icons / Symbols and tries to convey them with ambiguity, link them with the objective organic rebus to titillate and challenge the observer.

Galleri Christoffer Egelund cordially invites to the opening of the exhibition Virus is also a part of who I am like objects, blood and yoghurt, which opens together with the main exhibition Twilight by German artist Daniel M. Thurau, Friday February the 2nd from 4pm to 7pm, where both artists will be present during the opening reception. The exhibition runs until March 10th 2018. Opening hours: Tuesday-Friday 11-18, Saturdays 12-16. For further information on artworks and press photos please contact the gallery at: hello@christofferegelund.dk or at +45 33939200. Please visit www.christofferegelund.dk for more details and a full list of exhibited works.

[DK]

Galleri Christoffer Egelund præsentere med stolthed i galleriets project rum, den unge lovende danske kunstner Simon Ganshorn, med hans første soloudstilling: Virus Is Also a Part of Who I Am Like Objects, Blood and Yoghurt.

Vielses ringen borer sig ned i den flæskede ringfinger, en mosbefængt løve statue hvor ansigtet er halvt tævet af, et rollespils sværd fundet i folehaven, en plastik stol og et knækket glasbord. Simon Ganshorn begærer denne materielle menneskelige oplevelse. Han forvandler en fragmenteret virkelighed til sammensatte kompositoriske værker, hvor kendte, såvel som ukendte objekter blandet med sexuelt begær og eksistentiel forundring befolker hans praksis og skaber flere spørgsmål end svar. fragmenter af kendte materielle genstande bliver omformuleret til nye abstrakte former, abstrakte former bliver igen oversat til genkendelige objekter. Begær er nøgleordet i kunstnerens praksis, han accepterer sin rolle og smelter sammen med hans værk uden at der er brug for en brækspand.

Er subjekt og objekt adskilt, eller er det én og samme ting. dette er et ofte stillet spørgsmål som Simon Ganshorn forsøger at skildre i hans praksis. Andre stillede spørgsmål kunne være: rejser værket spørgsmål, der rækker ud over form og indhold, hvis der ingen perspektivering foreligger, eller er værket i virkeligheden beskuerens egen projektion.

Ganshorn besjæler sine objekter og prøver at synliggøre transformationen, som disse hele tiden undergår. I flere af kunstnerens værker føles det som om, at de sitrer og vibrerer, de er undervejs, de er på vej til at indtage ny form med stærke kræfter og en anderledes maskulin energi.

Simon Ganshorn berører også ikoner/symboler og prøver at formidle dem med flertydighed, koble dem sammen med den objektifiserede organiske rebus, for igen at pirre og udfordre beskueren.

Galleri Christoffer Egelund inviterer til åbningen af udstillingen Virus Is Also a Part of Who I Am Like Objects, Blood and Yoghurt, som åbner samtidig med hoved udstillingen Twilight af den tyske kunstner Daniel M. Thurau, fredag den 2. Februar fra kl. 16-19, hvor begge kunstnere vil være tilstede under ferniseringen. Udstillingen løber til og med den 10. marts, 2018. Åbningstider: tirsdag-fredag fra 11-18, lørdag fra 12-16. For yderligere info om værkerne og pressefotos kontakt venligst galleriet på: hello@christofferegelund.dk eller tlf. +45 33939200. Besøg venligst www.christofferegelund.dk for flere detaljer og fuld med de udstillede værker.