Artsy

News

11 February 2020

Crystel Ceresa “HECATE – ÆTHER”

Images

Description

 

Crystel Ceresa
HECATE – ÆTHER
21 February – 22 March

A hymn to life and death

Galleri Christoffer Egelund is proud to present the exhibition HECATE – ÆTHER, which is the third solo show in the gallery by the Swiss artist Crystel Ceresa. At first glance, the observer is drawn and fascinated by the colorful and skillfully painted surfaces of the large-scale canvases – then by the deeper and more personal reminiscences and threads to art history.

In ancient Greece, the goddess Hecate held a position that was as important as strange. She adorned crossroads, presided over religious gatherings and rituals, welcomed the faithful at the entrances of temples and overlooked their homes. Hecate was the goddess of magic, of gates, of borders and frontiers, of medicinal and poisonous plants, of astrology and the underworld. She was an unsettling deity, she was the trinity and her attributes were so contradictory that they seemed incompatible. Yet, she linked the Chthonic gods of the underworld with the human world and with the celestial realm of the Olympian gods. Hecate was a goddess and a priestess equipped with a key to open the doors of perception. With her torch, she would guide visitors through the corridors of life and death, where time disappears. Crystel Ceresa’s work reveals fragments of these initiatory journeys. We can follow her as we fall into the depth of her blacks, surf the iridescent clouds on the silver skies, or contemplate a gleamy painting from a shady point of view. 

According to traditional alchemy, the world is a subtle mix of powder, water, air, fire, and ether. The airbrush, an ancient technique discovered in numerous pre-historic caves, such as Lascaux or Altamira, tells a similar story. Thousands of years ago the artists used a straw or a hollow bone to blow pigment and saliva onto the cave walls. They believed that the art would remain engraved on their souls, mostly because the most beautiful colors were the most toxic, causing severe alterations to their state of consciousness. Crystel Ceresa seeks continuity with this ethereal realm of dreams, inspirations, and visions. The marks she makes with her airbrush are contemporary but she uses the same colors from which the primitives extracted elixirs, enchanting spells or healing stones. 

Crystel Ceresa opens the doors to mysterious territories, leading us to the confines of the incomprehensible. She is Hecate, who guides us through a vertiginous dive in the meanders of the universe and into our inner self. She drags us to the heart of these primal sensations, she reconciles the intimate and the distant, the minuscule and the titanic, the emotions and the knowledge, the matter and the spirit. These sensations are reflected and illuminated one inside each another in a miraculous combination that finally reconciles ourselves with ourselves.

The bewitching iridescence of meteorites. The skeletal outlines of chalky, diaphanous flowers. Magmatic hyperborean celestial vaults. A vaporous and hypnotic jungle, bright and incandescent. Crystal clear and magnetic waters. Polychromatic and shrill mandalas, like quicksand, pulsating, blurring our vision; all permeating our brain to enable the anima mundi to materialize.

Crystel Ceresa (1977) lives and works in Geneva, Switzerland. She studied at the Ecole des Arts Decoratifs in Geneva and in 2004 she graduated with an MA from Ecole Supérieure des Beaux-Arts in Geneva. Ceresa has held several solo shows and participated in group exhibitions at Galleri Christoffer Egelund and is one of the gallery’s permanent artists. She has been the recipient of grants and awards from considerable organizations such as Fondation Patino (FR) and Fundazione Schiaredo (CH). Ceresa has exhibited widely in Switzerland and has been included in numerous solo and group shows in Europe. Her work is also included in important collections such as Academisch Medisch Centrum, Amsterdam, Bank Julius Bär, Basel, Collection Yves Racloz, Geneva and Collection Nicolas Torroni, Geneva.

Gallery Christoffer Egelund invites you to the opening of HECATE – ÆTHER by Crystel Ceresa Friday, Feb. 21. 4-7 pm. The artist will be present during the opening reception. The show will run until Mar. 22th, 2020. Opening hours: Tuesday–Friday from 11 am-6 pm, Saturday and Sunday from 12 am-4 pm. For more information regarding the works and, please contact the gallery at hello@christofferegelund.dk or phone no. +45 33939200. Please visit www.christofferegelund.dk for more details.

[DK]

CRYSTEL CERESA (CH)
HECATE – ÆTHER / A hymn to life and death
21. Februar – 22 marts 2020
View all works

Galleri Christoffer Egelund er stolt af at kunne præsentere udstillingen HECATE – ÆTHER, som er den tredje soloudstilling i galleriet med den schweiziske kunstner Crystel Ceresa. Ved første øjekast bliver beskueren tiltrukket og fascineret af den farverige og virtuost malede overflade på de store lærreder – og derefter af de dybere og mere personlige aftryk og tråde til kunsthistorien.

I det gamle Grækenland havde gudinden Hecate en position, som var lige så vigtig, som den var mærkelig. Hun udsmykkede vejkryds, præsiderede over religiøse sammenkomster og ritualer, bød de troende velkommen ved indgangen til templerne og beskyttede deres hjem. Hecate var gudinde for magi, for porte, skel og grænser, for medicinske og giftige planter, for astrologi og for underverdenen. Hun var en foruroligende guddom, hun var en treenighed, og hendes attributter var så selvmodsigende, at de syntes uforenelige. Ja, hun forbandt de ktoniske guder i underverdenen med menneskenes verden og med de olympiske guders himmelske rige. Hecate var en gudinde og en præstinde, der havde nøglen til sansningens døre. Med sin fakkel ledte hun gæsterne gennem korridorerne mellem liv og død, hvor tiden forsvinder. Crystel Ceresas værker viser fragmenter af disse indvielsesrejser. Vi kan følge hende, når vi falder ned i hendes sorte lærreders dyb, svæver på de iriserende skyer på de sølvblå himle eller betragter et skinnende maleri fra et dunkelt synspunkt.

Ifølge den traditionelle alkymi er verden en perfekt blanding af jord, vand, luft, ild og æter. Airbrush, en ældgammel teknik, som er blevet fundet i adskillige forhistoriske grotter, f.eks. Lascaux og Altamira, fortæller en lignende historie. For tusinder af år siden brugte kunstnerne et strå eller en hul knogle til at blæse farvestof og spyt op på grotternes vægge. De troede på, at kunsten ville forblive indgraveret i deres sjæle, især fordi de smukkeste farver også var de mest giftige og forårsagede alvorlige forandringer i deres bevidsthedstilstand. Crystel Ceresa søger en kontinuitet med dette æteriske rige af drømme, inspiration og visioner. De mærker, hun laver med sin airbrush, er nutidige, men hun bruger de samme farver, af hvilke vore primitive forfædre udvandt eliksirer, trylleformularer og helbredende sten.

Crystel Ceresa åbner dørene ind til mystiske territorier og fører os ud til grænsen til det ubegribelige. Hun er Hecate, som fører os ud på en svimlende rundtur i universets krinkelkroge og ind i vores eget sind. Hun drager os ind i hjertet af disse oprindelige følelser, hun forener det intime og det fjerne, det lillebitte og det kæmpestore, følelser og viden, stof og ånd. Disse følelser bliver afspejlet og oplyst inde i hinanden i en mirakuløs kombination, som i den sidste ende forsoner os med os selv.

Meteoritternes fortryllende perlemorsglans. De skeletagtige omrids af kridhvide, gennemsigtige blomster. Vulkanske himmelske hvælvinger fra det høje nord. En dampende og hypnotisk jungle, lys og strålende. Krystalklare og magnetiske vande. Stærkt farvede, kulørte mandalaer, der virker som kviksand, pulserer og slører vores syn; alt dette gennemtrænger vores hjerne for at lade anima mundi materialisere sig.

Crystel Ceresa (1977) bor og arbejder i Genève, Schweiz. Hun studerede ved Ecole des Arts Decoratifs i Genève, og i 2004 uddannede hun sig til en Master of Art fra Ecole Supérieure des Beaux-Arts i Genève. Ceresa har haft adskillige soloudstillinger og deltaget i flere gruppeudstillinger hos Galleri Christoffer Egelund og er en af galleriets faste kunstnere. Hun har modtaget støtte og priser fra betydelige fonde som Fondation Patino (FR) og Fundazione Schiaredo (CH). Derudover har Ceresa udstillet vidt i Schweiz og er være med i adskillige solo- og gruppeudstillinger i Europa. Hendes værker er inkluderet i vigtige private og offentlige samlinger som Academisch Medisch Centrum, Amsterdam; Bank Julius Bär, Basel; Collection Yves Racloz, Genève og Collection Nicolas Torroni, Genève.

Galleri Christoffer Egelund inviterer til åbningen af HECATE – ÆTHER af Crystel Ceresa fredag den 21. februar kl. 16-19. Kunstneren vil være til stede ved åbningsreceptionen. Udstillingen vil løbe til den 22. marts 2020. Åbningstider: tirsdag-fredag 11-18, lørdag og søndag 12-16. For yderligere information om værkerne bedes man henvende sig til galleriet på hello@christofferegelund.dk eller telefon +45 33939200. Se venligst www.christofferegelund.dk for flere detaljer.