Artsy

News

09 April 2021

Ekin Su Koç “On Earth, On Moon, On Mars”

Images

Description

EKIN SU KOÇ (TR)
ON EARTH, ON MOON, ON MARS
9 APRIL – 1 MAY

The oeuvre of Ekin Su Koç is enlightened in the exhibition. With her skilled hand and multiple production methods, the gallery space becomes a canvas for a collage made of paintings, reliefs and wall sculptures. What stands out immediately is Ekin Su Koç’s take on “Adam and Eve”, compositions of various materials soaked in epoxy and the most recent series of textile wall sculptures named “Altbau”, leading us to inhale and digest the multidimensionality of an artist’s body of work. All the compositions are visibly appealing, detail oriented and with carefully selected colour palettes, yet the stories and worlds created here are not purely decorative. 

Using technique of collage in its full proficiency the artist puts together materials she encounters on her life journey such as maps, photographs, fabrics, magazines. Ekin Su Koç recombines images and texts to analyze the popular culture and social constructs. She follows magnificently the path set out by the German Dadaist and pioneer of collage named Hannah Höch, who noted that “there are no limits to the materials available for pictorial collages – above all they can be found in photography, but also in writing and printed matter, even in waste products”. The use of white colour in the paintings and collages comes from Ekin Su Koç’s inspiration of American multidisciplinary artist Kiki Smith, who uses the delicate background in her figurative paintings of nature and body. Another influence on Su Koç’s oeuvre is Anselm Kiefer, on whom she based her Master’s thesis: “Anselm Kiefer: Form and Content’s Resources of His Art”.

The collage is present as an oil painting on canvas, a mixed elements relief in epoxy, or a fabric wall sculpture. All for the purpose of creating a new look and mindset for the appreciation of the present. “On Earth, On Moon, On Mars” is an invitation to stop for a moment and connect the past stories with the dream of the future. Ekin Su Koç proposes her version of the by-gone events – historical, cultural and societal. She highlights the importance of realisation of how grounded one is in the presence and then requests our company for an imaginary ensuing trip to Moon or Mars. 

The themes found in Ekin Su Koç’s artworks are of relatable nature, summoning the viewer to think of the ideas of beauty, identity, gender and the sense of being. The concepts derive from the artist’s personal experience as a female artist who left her country Turkey and settled down in a cultural metropolis – Berlin. The exhibition’s title – “On Earth, On Moon, On Mars” is a connection of the newest works (“Earth”) together with series she has been previously working on (“On Moon or Mars”), forming a new chapter of her creation. 

The artist questions our relation to space and other planets with “On Moon or Mars” series. With the Anthropocene era fully in action and the impact of human behaviour on the planet and ecosystem she asks us: “What to carry to Moon or Mars with me?” – relating to the current lifestyle of having a social position and the possessions it brings with it. The reference to cultural heritage of humanity can also be spotted in her sculptures. She uses delicately produced, old handmade fabrics of Nomads from Turkey in her recent “Altbau” series. With these works she aims to reflect gender bias, patriarchal traces and east/west culture contrasts in everyday objects. She simply takes plaster moulds form Berlin’s architectural details that have the similar patterns as nomadic fabrics from Turkey.

Ekin Su Koç is born in 1986 in Istanbul, Turkey and currently lives and works in Berlin. She holds a BA from Mimar Sinan Fine Art University, an MA in Painting from the University of Sevilla and an Master of Fine Arts from Isik University. She is also the receiver of the scholarship Stiftung Kunstfonds, Neustart Kultur Art Fond in 2020. Ekin Su Koç has had successful solo and group exhibitions in international galleries, biennales and museums and is represented in private and public collections in Turkey, Germany, Denmark, UK, USA and Middle East. 

DK

EKIN SU KOÇ (TR)
ON EARTH, ON MOON, ON MARS
9 APRIL – 1 MAY

Udstillingen belyser Ekin Su Koçs samlede maleriske talent og tværfaglige teknikker. Med sin dygtige hånd og forskellige udtryksformer bliver gallerirummet transformeret til et collage af malerier, relieffer og vægskulpturer. Det, der umiddelbart fra første øjekast skiller sig ud, er Ekin Su Koçs fortolkning af “Adam og Eva”, de mange kompositioner af forskellige materialer dækket med flydende glas samt den seneste serie ved navn ”Altbau”, som er vægskulpturer med tekstil. Beskueren inviteres til at fordybe sig og indånde den smukke multidimensionalitet i kunstnerens værker. Kompositionerne er dragende, smukke og detaljeorienterede, med en omhyggeligt udvalgt farvepalette. Dog er værkerne tvetydige med en spænding i motiverne, som bryder med den dekorative og umiddelbare skønhed.

Ved hjælp af collageteknik i sin fulde færdighed sammensætter kunstneren materialer, hun møder på sin livsrejse, såsom kort, fotografier, tekstiler, magasiner mv. Ekin Su Koç kombinerer billedemotiver og tekster i sit arbejde med populærkultur og social konstruktion. Hun følger den retning, der er angivet af den tyske dadaist og collage pioner Hannah Höch, som kom med bemærkningen: ”der er ingen begrænsninger i materialer, som kan anvendes til billedcollager – frem for alt kan de findes i fotografier, men også blandt skriftligt og trykt materiale – selv blandt affald”. Brugen af ​​hvid farve i malerierne og collagemotiverne kommer fra Ekin Su Koçs inspiration fra den amerikanske tværfaglige kunstner Kiki Smith, der bruger den sarte baggrund i sine figurative malerier af natur og krop. En anden indflydelse på Su Koçs værker er Anselm Kiefer, som hun skrev speciale om: “Anselm Kiefer: Form and Content’s Resources of His Art”.

Ekin Su Koç imiterer ligeledes collageeffekt i sine oliemalerierne, bruger collagearbejdet på elementrelieffer i epoxy eller på tekstil-skulpturer, med det formål at skabe et nyt udtryk og en ny tankegang. “On Earth, On Moon, On Mars” er en invitation til at stoppe op et øjeblik og forbinde fortidens historier med fremtidens drøm. Ekin Su Koç fremviser sin version af de forbipasserende begivenheder såvel historiske, kulturelle og samfundsmæssige begivenheder. Hun fremhæver vigtigheden af ​​at erkende ens jordforbindelse og nærvær og inviterer beskueren med på en imaginær tur til månen eller Mars.

Temaerne, der findes i Ekin Su Koçs værker, tilskynder beskueren til at tænke på ideerne om skønhed, identitet, køn og følelsen af ​​at være. Hendes ideer stammer fra kunstnerens egne personlige erfaring som kvindelig kunstner, der forlod Tyrkiet og slog sig ned i en kulturel metropol – Berlin. Udstillingens titel – “On Earth, On Moon, On Mars” er en forbindelse mellem de nyeste værker (“Earth”) sammen med serier, hun tidligere har arbejdet med (“On Moon or Mars”) og danner her på udstillingen et nyt kapitel i kunstnerens univers.

Kunstneren sætter spørgsmålstegn ved vores forhold til rummet og andre planeter med ”On Moon or Mars” -serien. Med den igangværende antropocæne æra, konsekvensen af ​​menneskelig adfærd på planeten og  økosystemet stiller hun spørgsmålet: “Hvad skal vi medbringe til Månen eller Mars?” – relateret til den nuværende livsstil, sociale position og ens ejendele. Henvisningen til menneskehedens kulturarv kan bl.a. ses i hendes skulpturer. Hun bruger delikat producerede, gamle håndlavede tekstiler fra nomader fra Tyrkiet i sin nylige serie “Altbau”. Med disse værker har hun til formål at afspejle kønsbias, patriarkalske spor, øst/vestlig kultur og kontraster i hverdagens almindelige objekter. Hun tager simpelthen gipsforme fra Berlinske arkitektoniske detaljer, der har de samme mønstre som nomadiske tekstilmønstre fra Tyrkiet.

Ekin Su Koç er født i 1986 i Istanbul, Tyrkiet og bor og arbejder i Berlin. Hun har en BA fra Mimar Sinan Fine Art University, en MA i maling fra University of Sevilla og en Master of Fine Arts fra Isik University. Hun er også modtager af stipendiet Stiftung Kunstfonds, Neustart Kultur Art Fond i 2020.  Ekin Su Koç har haft flere succesfulde solo- og gruppeudstillinger i internationale gallerier, bianaler og museer. Hun er repræsenteret i både private og offentlige samlinger i Tyrkiet, Tyskland, Danmark, Storbritannien, USA og Mellemøsten.