Artsy

Guided By Voices / Christian Finne & Rasmus Rosengaard

03 FEBRUARY - 03 MARCH 2006
03 February 2006

Guided By Voices / Christian Finne & Rasmus Rosengaard

Images

Description

Det er ingen imponerende bedrift at høre stemmer i hovedet. Bedriften er at forstå om stemmerne taler sandt, da udsagnene er vidt forskellige. Reaktionen på disse stemmer er ikke at knæle ydmygt foran en gud. Der er ingen værdighed til i universet, med mindre vi konfronterer disse fænomener ligefremt, og det betyder bare et jeg/du forhold. Du spørger det Andet: du siger du er fra Plæiaderne/Venus, almægtig og alvidende, eller du siger du er fra Zeta Reticuli. Du snakker meget, men hvad kan du, og hvad kan du vise mig?”. Mystikere, folk som påkalder sig disse fænomener, har altid forstået, at man må møde det transcendente Andet med et klart hoved.
Her bliver kunstneren en selvbevidst og målrettet tænker, reintroduceret som shamanistisk metafysiker, alene i atelieret i en tilstand af primal kreativ ekstase. De af kunstneren ubevidste processer, som eksisterer udenfor sproget, disse øjeblikke af sjældne tilfældigheders spil, der fører til opdagelse eller fortabelse.

It is no great accomplishment to hear a voice in the head. The accomplishment is to make sure it is telling the truth, because the demons are of many kinds. The reaction to these voices is not to kneel in genuflection before a god, because then one will be like Dorothy in her first encounter with Oz. There is no dignity in the universe unless we meet these things on our feet, and that means having an I/Thou relationship. One say to the Other: “You say you are omniscient, omnipresent, or you say you are from Zeta Reticuli. You’re long on talk, but what can you show me?”. Magicians, people who invoke these things, have always understood that one must go into such encounters with one’s wits about oneself.
Here the artist as a self-conscious and deliberate thinker is recast as shamanistic meta-physician, alone in the studio en a state of primal creative ecstasy. The unconscious processes of the artist that exist outside of language, those moments of rare chance, and accident that lead to discovery or disaster.