Artsy

News

03 February 2023

Hello Body by Ekin Su Koç & Henriette Sabroe Ebbesen

Images

Description

Ekin Su Koç (TR) & Henriette Sabroe Ebbesen (DK)
Hello Body
FEBRUAR 3 – MARTS 3, 2023

I Projektrummet præsenterer vi gruppeudstillingen Hello Body med de to kvindelige kunstnere Ekin Su Koç (TR) og Henriette Sabroe Ebbesen (DK), som i øjeblikket er ved at sætte deres aftryk på samtidskunsten med deres unikke perspektiver og udtryk. Begge kunstnere arbejder med krop og identitet og giver os nye vinkler på os selv og hinanden.

Kroppen kan betragtes som grundlaget for alt, hvad vi gør – vi føler i den, tænker i den, alle vores handlinger er udført af kroppen. Men alligevel sker det måske at vi glemmer vi den, eller sågar at vi udskammer den og belægger den med tabuer. Hvorfor er vores forhold til os selv og vores krop nogle gange så kompliceret?
Henriette Sabroe Ebbesen udnytter i sine fotografier vores naive tro på fotografiets dokumenterende karakter. Hvad kameraet fanger, må jo være en del af virkeligheden – men i Henriette Sabroe Ebbesens kunst er det ikke så simpelt. Med forvrængende spejlinger, som er lavet uden brug af Photoshop, bliver det velkendte fordoblet, strakt ud og mast sammen. I kombination med den solbeskinnede fotoshoot-æstetik skaber hun et unikt samspil, hvor traditionelle skønhedsidealer nedbrydes og enhver krop bliver et smukt æstetisk objekt. Som i et videnskabeligt eksperiment vender hun kroppen på hovedet, undersøger den og finder nye vinkler på det, vi kender.
Henriette Sabroe Ebbesen (født 1994), som er bosat i København, er autodidakt fotograf og filminstruktør. Hun har udstillet på gallerier og museer i Danmark, Norge, Tyskland, USA og Ungarn og har arbejdet for Vogue og Vanity Fair.
Tyrkiske Ekin Su Koç, der bor og har atelier i Berlin, hvor hun arbejder med sine nuancerede værker, der blandt andet afspejler følelsen af at være menneske og de mange facetter, der gør et individ. Med sine collager, der både består af udklip fra glittede modemagasiner, traditionelle nomadiske mønstre fra Tyrkiet, tørrede blomster og ekspressive håndmalede områder, afspejler Ekin Su Koç den kompleksitet og sammensatte identitet, man har som menneske – og kvinde. Collagernes mangeartede elementer har forskellige teksturer og er brudt op på fladen, men alligevel samler de sig i smukke menneskeskikkelser med et sammenhængende, let udtryk – ligesom en sammensat baggrund kan bidrage til et helstøbt menneske. Med serien “A Portrait for Herself / Re-Birth of Venus” nyfortolker Ekin Su Koç det klassiske venusmotiv – her er ikke tale om kvindekroppe, der er sat til skue for det maskuline blik, men om kvindelige identiteter, der eksisterer i og for sig selv i deres femininitet.

Ekin Su Koç blev født i Istanbul, Tyrkiet, i 1986. Hun er uddannet BFA på Mimar Sinan Fine Art University og har en MA i maleri fra Sevillas Universitet og en MFA fra Işık University. Hun har udstillet på internationale gallerier, biennaler og museer, herunder blandt andet Berlinische Galerie og Istanbul Museum of Modern Art, og er repræsenteret i offentlige og private samlinger i Tyrkiet, Tyskland, Danmark, Storbritannien, USA og Mellemøsten.

Ferniseringen finder sted fredag den 3. februar fra 16 til 19. Kunstneren Henriette Sabroe Ebbesen vil være tilstede under ferniseringen. For yderligere information og henvendelser vedr. salg, kontakt galleriet på: hello@christofferegelund.dk eller på +45 33 93 92 00. Besøg os på Bredgade 75, 1260 København K. Åbningstider: Onsdag-fredag 15-18, lørdag 12-16, eller efter aftale.

[UK]

Ekin Su Koç (TR) & Henriette Sabroe Ebbesen (DK)
Hello Body
FEBRUARY 3 – MARCH 3, 2023

In the Project Room, we are proud to present the group exhibition Hello Body featuring female artists Ekin Su Koç (TR) and Henriette Ebbesen (DK) who are making waves in the art world with their unique styles and perspectives. Both artists’ works revolve around the body and identity, giving us fresh perspectives on ourselves and others.
The body is the foundation of everything we do – we feel in it, think in it, act with it. But still, we may sometimes find ourselves neglecting it, or even attaching shame to it and putting it under taboos. How come our relationship with our bodies can at times be so complicated?
Photographer Henriette Sabroe Ebbesen utilizes our naïve belief in the documentary nature of photography. What is captured by the camera lens must be real, right? In Henriette Ebbesen’s art, things are not always that simple. Here, everything is mirrored, distorted, squished and stretched using real mirrors. In combination with the sun-kissed photoshoot aesthetic, Ebbesen’s dizzying reflections create a unique synergy where traditional beauty standards are demolished and every body becomes a beautiful aesthetic object. Mirroring the process of the scientific experiment, the body is turned on its head, examined and new perspectives see the light of day.
Henriette Sabroe Ebbesen (b. 1994) is a self-taught photographer and film director from Copenhagen, Denmark. She has exhibited her works at galleries and museums in Denmark, Norway, Germany, the United States and Hungary and has worked for clients like Vogue and Vanity Fair.
Turkish-born Ekin Su Koç, who lives and works in Berlin, uses the medium of collage to treat, among other things, the subject of being human and the many aspects that make up an individual in a highly nuanced way in her works. Her collages consist of diverse materials: clippings from glamorous fashion magazines, traditional Turkish nomadic patterns, dried flowers and expressive hand-painted areas. The many different materials reflect the complexity of our human identities – and of female identities. Though broken up on the surface, Ekin Su Koç’s many-textured collage elements come together to form beautiful human bodies with a coherent and delicate look – just like different experiences and influences coalesce to form the whole of a human being. With her series “A Portrait for Herself / Re-Birth of Venus” Ekin Si Koç reinterprets the classical subject of the birth of Venus – but, as opposed to the Venuses of the Renaissance and Baroque eras, these are not female bodies whose purpose is to satisfy the male gaze, but independent feminine identities who exist in and for themselves.
Ekin Su Koç was born in Istanbul, Turkey, in 1986. She holds a BFA from Mimar Sinan Fine Art University, an MA in painting from the University of Seville and an MFA from Işık University. She has exhibited her work internationally in galleries, museums and at biennales including Berlinische Galerie and Istanbul Museum of Modern Art. Her art is represented in private and public collections in Turkey, Germany, Denmark, Great Britain, the United States and the Middle East.

The opening of the exhibition takes place on Friday February 3rd from 16 to 19. For further information and sales requests, please contact the gallery at: hello@christofferegelund.dk or at +45 33 93 92 00. Visit us at Bredgade 75, DK-1260 Copenhagen K, Denmark. Opening hours: Wednesday-Friday 15-18, Saturday 12-16, or after appointment.