Artsy

News

23 February 2024

How Good is a Smile by Saxon Quinn

Images

Description

Saxon Quinn (AU)
How Good is a Smile
FEBRUARY 23

Galleri Christoffer Egelund proudly presents How Good is a Smile, the first solo show in Denmark by Australian artist Saxon Quinn whose abstract works contain references to childhood, consumerism and the evolution of art. The exhibition, which consists of entirely new paintings on canvas and sculptures, can be seen at Bredgade 75 in Copenhagen from the 23rd of February until the 22nd of March 2024.

Saxon Quinn’s paintings astonish the viewer with their innovative combination of the abstract and the figurative, the quiet and the bold. These are paintings that grapple with the complicated heritage of Modernism. 

They are reminiscent of some of the very first forays into abstract art by artists like Joan Miró and Vasilij Kandinsky with their bright primary colors popping off a neutral background, yet they also include inspirations from 1950s and 1960s High Modernism such as the rough textures of Jackson Pollock and Antoni Tàpiez. 

Like the works of these pioneers of abstract art, Saxon Quinn’s paintings are carefully balanced, with great attention to the graphical composition of the elements on the picture plane. The sometimes-childlike lines and symbols like stars, rainbows and kites bring to mind a famous quote by one of the primary trailblazers of abstract art, Picasso: “It took me four years to paint like Raphael, but a lifetime to paint like a child.” 

But it doesn’t take long to notice that Saxon’s works are not just the formal experiments of Modernism. Symbols of consumerism like the famous Nike checkmark and references to street culture mix with the Modernist brushstrokes. Fast cars, racing flags, basketballs, fashionable shoes and laughing faces intermingle. Are they laughing because they are having a good time or are they laughing menacingly? As Saxon Quinn himself says: “An authentic smile can be so hard at times, yet simple and easy at others. They can mean nothing and yet mean everything. When real, they can be powerful, warming, calming, reassuring, loving, joyful and healing.” At the core of the Modernist world view is the unrelenting search for a pure formal art of graphical two-dimensional visuality that existed in a realm apart from the dreariness of everyday life and the physical world. But over time, this at the time avant-garde artistic expression has fostered some of the most expensive paintings sold, and thus, it has become a part of the capitalistic circulation of status symbols – just like the newest Nike designer sneakers and the cars we dream about. Thus, Saxon Quinn presents us with the aspirational idealism that often characterizes an artistic idea when it is first conceived and juxtaposes it with the symbol for the symbol’s sake that it is in danger of becoming.     

Another remarkable feature of Saxon’s works is his way of continuing the painting onto the frame. In previous centuries, the frame was an elaborate work of art in itself, one that you proudly let accent your priced possession in order to underline its worth. But over the course of the 20th century, the frame disappeared – the grand work of art was to be experienced in a pure, self-contained form, free from outside distractions. Even though his art is reminiscent of the art of the 20th century, Saxon Quinn breaks the tradition of the self-contained work of art, instead letting the work overflow and continue onto the frame. Instead of something that is closed off to the world, the work and its abundant energy become something that cannot be contained.

Saxon Quinn (b. 1986 in Victoria, Australia) is one of his country’s most promising up and coming young artists. He has exhibited at galleries across the world in cities like New York, Los Angeles, Melbourne, Sydney, Berlin, London and Copenhagen and has participated in art fairs in Sydney, Seoul, Taiwan and Madrid.  

Join us at the exhibition opening at Bredgade 75 on the 23rd of February 2024 from 16:00 to 19:00. For further information and sales requests, please contact the gallery at: hello@christofferegelund.dk or at +45 33 93 92 00. Visit us at Bredgade 75, DK-1260 Copenhagen K, Denmark. Opening hours: Wednesday-Friday 15:00-18:00, Saturday 12:00-16:00, or by appointment.

[DK]

Galleri Christoffer Egelund er stolte af at kunne præsentere udstillingen How Good is a Smile med Saxon Quinn. Udstillingen er den første danske soloudstilling med den australske kunstner, hvis abstrakte værker indeholder referencer til både barndommen, forbrugersamfundet og kunstens udvikling. Udstillingen, der består af nye malerier og skulpturer, kan opleves i Bredgade 75 fra 23. februar- 22. marts 2024.

Saxon Quinns værker forbløffer med deres innovative kombination af det abstrakte og det figurative, det afdæmpede og det sprudlende. Det er værker, der forholder sig til og spiller sammen med den komplekse arv fra modernismen. 

Ligesom abstraktionens tidlige mesterværker er Saxon Quinns værker skabt med stor omhu og tanke på den todimensionelle flades grafiske komposition. Symbolerne, der til tider minder om børnetegninger, leder tankerne hen på et af Picassos mest berømte citater: ”Det tog mig fire år at lære at male som Raphael men en livstid at lære at male som et barn”. 

Det er værker, der ikke er ulig nogle af de tidligste abstrakte værker af kunstnere som Vasilij Kandinsky og Joan Miró med deres stærke, klare primærfarver på en mere afdæmpet neutral, baggrund, men de indeholder også træk fra højmodernismen og kunstnere som Jackson Pollock og Antoni Tàpiez med deres rå teksturer.

Man indser dog hurtigt, at Saxons malerier ikke kun er formale eksperimenter på linje med de store modernistiske kunstneres. Symboler på konsumerisme såsom det berømte Nike-flueben og referencer til streetkultur blander sig med de abstrakte penselstrøg. Hurtige biler, racerflag, basketbolde, moderigtige sko og grinende ansigter driver rundt mellem hinanden på lærredet. Griner de, fordi de har det sjovt, eller er det et hovent grin? Som Saxon Quinn selv siger: ”Nogle gange er et autentisk smil så langt væk, og andre gange kommer det så let som ingenting. Det kan betyde alt, og det kan betyde intet. Når det er ægte, kan det være stærkt, varmt, beroligende, bekræftende, omsorgsfuldt, positivt og helende.” Centralt for modernismens verdenssyn er en utrættelig søgen efter en ren, formal kunst, der udelukkende består af grafisk, todimensionel visualitet, der nærmest har hjemme på et højere plan end den fysiske verden med dens kedelige tyngde og daglige slid. Men med tiden skulle det, der i starten var en lille, avantgardistisk bevægelse, afstedkomme nogle af historiens dyreste værker, og modernismens simple visuelle udtryk blev langsomt inkorporeret i forbrugersamfundets cirkulation af statussymboler – ligesom de nyeste designersneakers og de fede biler, vi går og drømmer om. Saxon Quinn viser os altså på én gang den efterstræbelsesværdige idealisme, der karakteriserer de fleste kunstneriske strømninger, når de ser dagens lys, og det symbol for symbolets skyld, som de er i fare for at ende som. 

Et andet vigtigt aspekt ved Saxon Quinns kunst er den måde, hvorpå han lader maleriet fortsætte ud på rammen. I tidligere århundreder var rammen næsten et kunstværk i sig selv – et kunstfærdigt akkompagnement, der understregede værkets særstatus. Men i løbet af det 20. århundrede blev rammen reduceret til et minimum eller helt skåret væk – det enestående kunstværk skulle kunne stå for sig selv og opleves i sin reneste form. I stedet for værker, der således er selvomsluttende, lukkede enheder, er Saxons værker fulde af en energi, der ikke kan holdes inden for lærredets rammer og flyder over til dets omgivelser.   

Saxon Quinn (f. 1986 i Victoria, Australien) er en af sit lands mest lovende, up-and-coming unge kunstnere. Han har udstillet på gallerier verden over i byer som New York, Los Angeles, Melbourne, Sydney, Berlin, London og København og han har udstillet på kunstmesser i Sydney, Seoul, Taiwan og Madrid. 

Udstillingen åbnes med en fernisering d. 23. februar 2024 kl. 16-19. For yderligere information og henvendelser vedr. salg, kontakt galleriet på: hello@christofferegelund.dk eller på +45 33 93 92 00. Besøg os i Bredgade 75, 1260 København K. Åbningstider: Onsdag-fredag 15-18, lørdag 12-16, eller efter aftale.