Artsy

News

03 May 2024

Springflare by Melanie Daniel

Images

Description

Melanie Daniel (CA)
Springflare
MAY 3

Galleri Christoffer Egelund proudly presents Springflare by Melanie Daniel, the artist’s second solo show at the gallery. Melanie Daniel’s intricate and colorful art conveys the splendor of the natural world – and the urgency with which we must act if we want to preserve it. The exhibition, which consists of entirely new paintings on canvas, can be seen at Bredgade 75 in Copenhagen from May 3rd until May 31st 2024.

Melanie Daniel’s art transports one into a rich and complex world. Textile-like patterns, intricate surfaces and vibrant color palettes are visual feasts that swell the longer one looks at them. As the title Springflare suggests, the canvas becomes a blaze of color and energy during this season for potential and change.

Daniel’s focus is the natural world. Rolling fields and deep forests adorn her canvases while owls, wolves, foxes and rabbits meet the viewer’s gaze. In this world, everything has meaning. Daniel reflects, “There is much solitude in these works, something meditative. It’s about providing the space that each small thing deserves. Every brush stroke or mark as well as each tiny creature or plant all weigh in and are all equally valuable. There is no hierarchy present in these paintings – for the glowing moon and the most delicate flower are part of the same system of life.” 

Every branch and leaf is rendered with loving detail, emphasizing that even the smallest living thing is a universe in itself.  By showing us the beauty of the natural world in this ever-expanding and spectacular way, the artist wants us to feel like we can be embraced by nature and are still able to restore the balance that has been lost. The variety and tactility of the patterns invites us to reconnect with our feeling of touch, with our connection to the sensuous world. While the animals inhabit the canvas’ space of nature with ease and comfort, humans are only present as shadows, distant or camouflaged figures or objects left behind, reminding us that we are but small pieces of a much larger puzzle. The larger picture includes an array of animals, with special focus on the owl. The owl has traditionally been associated with knowledge, wisdom, transformation and death. Daniel says, “I think of owls as a harbinger of future events: of humanity’s last chance to save our planet. We need to kill our old ways of thinking in order to bring about the change required to restore a sane and normal balance in the world. That may involve a combination of things, including technological innovation, but mainly a shift away from human dominance over nature. Humility and gratitude would be a nice start and so would taking only what we need.”

The digital also makes an appearance in some of the landscapes. In The Arrangement, flower vases adorned with retro-digital gaming elements including the “no Internet connection” dinosaur are clustered together in a forest clearing. Someone was there, artfully deposited these mysterious vases, and simply walked away. Incongruous elements pop up in the strangest places, much the way human culture has insinuated itself in the most remote forests. Anthropomorphic shadows spread over the hills (Thread a Path Among the Trees); shapes of rabbit ears or fox jaws are mimicked by plants (Dune Bunnies and Through the Rustling Leaves); stony men hike through forest clearings (Spring Rights the Winter Wrongs). Life and purpose is everywhere but creatures are mutating and assuming a hybrid existence. A kind of leveling or equalization occurs in these paintings: technology; Classical Greek civilization; flora and fauna all may adapt to the demands of rapidly changing world or simply go the way of the dinosaurs.

Classical statues are ensconced between vines and leaves, nearly swallowed by the undulating thicket. Etched in Sunlight features Aphrodite, the Greek goddess of beauty, love, sexuality and fertility, abandoned in a lush garden of flowers and vines. Could this be the quiet fate of our own culture and would it be so terrible to invite the ants and the flowers to cover us?

Melanie Daniel (b. 1972 in Victoria, British Columbia) is an internationally renowned Canadian artist. She has exhibited at galleries and museums around the world in cities like New York (US), LA (US), Miami (US), London (UK), Lyon (FR), Montreal (CA) Christchurch (NZ), Stockholm (SE) and Copenhagen (DK). She holds a BA in science, literature and philosophy and a BFA and MFA and is the recipient of the Pollock-Krasner Foundation Grant, the New York Foundation for the Arts Grant, the Creative Capital Grant, and the NARS Foundation Residency in New York City. Her art is represented in private and public collections around the world, including the Harvard Business School collection, and the Brandes Family Art Collection, and has been featured on CBC/Radio Canada, in Frieze Magazine, and in Newsweek Magazine. 

Join us at the exhibition opening and meet the artist at Bredgade 75 on May 3rd 2024 from 16:00 to 19:00. For further information and sales requests, please contact the gallery at: hello@christofferegelund.dk or at +45 33 93 92 00. Visit us at Bredgade 75, DK-1260 Copenhagen K, Denmark. Opening hours: Wednesday-Friday 15:00-18:00, Saturday 12:00-16:00, or by appointment.

[DK]

Galleri Christoffer Egelund er stolte af at kunne præsentere udstillingen Springflare med den canadiske kunstner Melanie Daniel. Melanie Daniels farverige kunst understreger med sine mange detaljer naturens skønhed – og hvor hurtigt, vi skal agere, hvis vi vil bevare den for eftertiden. Udstillingen, der er kunstnerens anden soloudstilling i galleriet, består af nye malerier på lærred og kan opleves i Bredgade 75 fra 3.-31. maj 2024.

Melanie Daniels kunst inviterer beskueren ind i en rig og kompleks verden. Tekstillignende mønstre, detaljerige overflader og saftige farver gør hendes værker til visuelle symfonier, der altid synes at have noget nyt at byde på. Som titlen Springflare antyder, bliver lærredet i Melanie Daniels hænder som en blussende ild fyldt med farve og energi – med forårets forandringspotentiale. 

Daniels fokus er naturen. Bløde bakker og dybe skove pryder hendes lærreder, mens ugler, ulve, ræve, og kaniner møder beskuerens blik. I denne verden har alt en betydning. Som Daniel forklarer: ”Der er meget ensomhed i mine værker, noget meditativt. Det er vigtigt for mig at lade hvert element få den plads, det fortjener. Hvert eneste penselstrøg på billedfladen og hvert eneste lille væsen eller plante har noget at sige, og de har alle lige stor værdi. Der er ikke noget hierarki til stede i mine malerier – for den lysende måne og den fine, skrøbelige blomst er lige meget del af livets system.”

Hver eneste gren og hvert eneste blad er på kærlig vis gengivet ned i mindste detalje – en understregelse af, at hvert levende væsen er et univers i sig selv. Ved at vise os naturens skønhed på så eksplosiv og spektakulær en måde ønsker kunstneren at få os til at føle, at naturen omfavner os – og at vi stadig har en chance for at genskabe dens balance og rette op på den skade, vi har forvoldt. Mønstrenes variation og taktilitet ansporer os til at genfinde forbindelsen til vores følesans og til den fysiske verden. Mens dyrene optager lærredernes naturrum med største selvfølgelighed, er mennesker kun til stede i værkerne som skygger, fjerne eller kamuflerede figurer og forladte objekter – en påmindelse om, at vi mennesker kun er en lille del af meget større system. I dette større billede finder man en række dyr, men især uglen spiller en vigtig rolle i Melanie Daniels kunst. Uglen har gennem historien været symbol for viden, visdom, transformation og død. Som Daniel siger: ”Jeg ser uglen som et foruroligende varsel om fremtidige begivenheder – om menneskehedens sidste chance for at redde planeten. Vi bliver nødt til at gøre det af med vores vante måder at tænke på, hvis vi vil gøre os håb om at kunne skabe så store forandringer, som der skal til for at genskabe en normal, sund og rask balance i verden. Det kan indebære en række ting i kombination, herunder teknologisk udvikling, men især et skifte væk fra den indstilling, at mennesket er naturen overlegent. Beskedenhed og taknemmelighed ville være en god start – og det samme ville det kun at tage, hvad vi behøver.”

Det digitale spiller også en rolle i nogle af landskaberne. I The Arrangement er blomstervaser prydet med letgenkendelige digitale ikoner, herunder Google Chromes ”ingen forbindelse”-dinosaur, blevet efterladt i en lysning i skoven. Nogen har været her, kunstfærdigt arrangeret de mystiske vaser, og er derefter blot gået igen. Umage elementer popper op på de mest usandsynlige steder, på samme måde som menneskeheden har fået sneget sin tilstedeværelse ind i selv de mest afsidesliggende skove. Antropomorfe skygger breder sig over bakkerne (Thread a Path Among the Trees); planter efterligner kaninørers og rævekæbers form (Dune Bunnies og Through the Rustling Leaves); stenagtige mænd vandrer gennem skovens lysninger (Spring Rights the Winter Wrongs). Liv og mening er overalt, men levende væsener muterer og antager en hybridtilværelse. Der foregår en slags udligning af forskelle i disse værker; teknologi; klassisk græsk kultur; flora og fauna må alle tilpasse sig den stærkt foranderlige verden hvis de ikke vil lide samme skæbne som dinosaurerne. 

Klassiske statuer står gemt mellem grene og slyngplanter, næsten opslugt af det bølgende vildnis. I Etched in Sunlight er Afrodite, den græske gudinde for skønhed, kærlighed, seksualitet og fertilitet blevet forladt i en frodig have fuld af blomster og slyngplanter. Kunne det blive vores egen kulturs skæbne – og ville det være så skidt at lade myrer og blomster tage dens plads?         

Melanie Daniel (f. 1972 i Victoria, British Columbia) er en internationalt anerkendt canadisk kunstner. Hun har udstillet på gallerier og museer over hele verden i bl.a. New York (US), LA (US), Miami (US), London (UK), Lyon (FR), Montreal (CA) Christchurch (NZ), Stockholm (SE) and Copenhagen (DK). Hun er uddannet BA i videnskab, litteratur og filosofi, uddannet BFA og MFA og har modtaget stipendier fra The Pollock-Krasner Foundation, The New York Foundation for the Arts, The Creative Capital, og har modtaget The NARS Foundation Residency i New York. Hendes kunst kan findes i private og offentlige samlinger over hele verden, herunder i The Harvard Business School Collection og The Brandes Family Art Collection, og hun har deltaget i interviews og publikationer på bl.a. CBC/Radio Canada, i Frieze Magazine, og i Newsweek Magazine.

Udstillingen åbnes med en fernisering d. 3. maj 2024 kl. 16-19, hvor kunstneren vil være til stede. For yderligere information og henvendelser vedr. salg, kontakt galleriet på: hello@christofferegelund.dk eller på +45 33 93 92 00. Besøg os i Bredgade 75, 1260 København K. Åbningstider: Onsdag-fredag 15-18, lørdag 12-16, eller efter aftale.