Artsy

News

29 April 2022

The Dream by Krista Rosenkilde

Images

Description

The Dream by Krista Rosenkilde (DK)
APRIL 29 – JUNE 3 2022

[UK]

THE DREAM / APRIL 29 – JUNE 3 2022

Galleri Christoffer Egelund is proud to present Krista Rosenkilde’s second solo show – THE DREAM.

In her newest works one senses the exploration of the borderland between art and design. The paintings features stripes and patterns that clearly references the textiles of the 70’s as well as a geometric style that allude to Bauhaus and Constructivism. Two artistic movements that insisted on art merging with the industrial.
The clear and bright colors of the paintings effortlessly morph into ceramic sculptures and upholstered furniture-like installations, sown with so many frills, tassels and types of multi-colored velvet that it could almost derive from a psychedelic Victorian home.
It is hard to tell where the painting ends and the design begins and that is exactly the artist’s point.

A new movement has also manifested into the oeuvre of Krista Rosenkilde, where an increasing narration and figuration has taken the stage. The artist herself describes it as having conducted an excavation within her art and found a gold ore. We now find folkloric ornaments, references to tarot cards and hints at classical art history, which all envelop her work in a mystical atmosphere of cosmic connection not easily fathomed. Non the less the imagination of the viewer is activated when seeing the iconic symbols of stars, flowers and ornaments growing into a jungle of codes, stories and modern myths.
Here are fragments of eastern philosophy, toys of childhood and the theatrical aesthetic of the circus.

Especially a tale of the feminine seems to be a theme throughout the exhibition, where flowers – traditionally associated with femineity – has grown into a potent and fertile vegetation, that blurs the line between human and plant.
The Mandorla – the almond shape known from both Christian iconography and representation of the female gender – can be found everywhere as leaves, eyes and ornaments.
The viewer is encapsulated in a girlish universe of pastel colors and decorations but the themes and symbols of Rosenkildes work implies that also dark fairytales, longing and primordial forces are at play here.

In her newest series of works the thickness and texture of the paintings have almost turned them into woven tapestries. The artist has mixed a material into the oil paint that increases its’ weight and gives it a dense and heavy expression.
With a great interest in the designs of textiles Rosenkilde executes her paintings with a deep understanding of tactility and the principle that – like with a pattern – the whole canvas is of equal importance.

Within Rosenkildes range of works a development has also taken place within her ceramic sculptures: At first glance the colorful figures seem cheerful and brimming with optimism but their empty, starring gazes provides a contrast to the naïve aesthetics. These creatures are not just a joyful presence in the gallery but balances on the tip between children’s toys and the malevolent goblins of old fairytales.

Krista Rosenkilde (b. 1982) received an MFA from the Royal Academy of Fine Arts in Copenhagen. She uses a wide range of material and medias in her work – gouache, painting, large installations, ceramic sculptures, lino prints, lithographic prints, digitally printed textiles and woven wall hangings. She has been presented in numerous solo and group shows all over Denmark. She has also collaborated with designers – most recently with Fritz Hansen Furniture by creating a special edition for the Ant Chair by Arne Jacobsen. Her works can be found in collections such as: Politikens Hus House Collection, Københavns Billedkunstudvalg and the Danish Art Foundation.

Join us for the opening of the exhibition Friday, April 29th from 16 to 19. The exhibition runs until 3rd June 2022. The artist will be present during the opening reception.

Opening hours: Wednesday-Friday 15-18, Saturday 12-16.
For further information and sales requests, please contact the gallery at: hello@christofferegelund.dk or at +45 33 93 92 00.
Visit us at Bredgade 75, DK-1260 Copenhagen K, Denmark.

[DK]

THE DREAM / DEN 29. APRIL – 3. JUNI 2022

Hos Galleri Christoffer Egelund er vi stolte af at præsentere udstillingen “The Dream”, som er den anden soloudstilling af Krista Rosenkilde.
I Rosenkildes nyeste værker fornemmer man kunstnerens karakteristiske udforskning af grænselandet mellem kunst og design.
I malerierne finder man striber og mønstre med klare referencer til 70’ernes tekstildesign såvel som en geometriserende stil, der leder tankerne hen på Franciska Clausen, konstruktivisme og Bauhaus-bevægelsen.
Maleriernes klare og kraftfulde farver glider ubesværet over i brogede keramikskulpturer og overpolstrede designobjekter, der næsten i klunkestil strutter med velour, frynser og kvaster.
Det er svært at sige, hvor maleriet stopper og designet begynder, og det er netop kunstnerens pointe.

En ny strømning har vist sig i Krista Rosenkildes værker, hvor en voksende figuration har indtaget scenen. Kunstneren beskriver det selv som at have ramt en ’hovedåre’.
Folkloristiske dekorationer, tarot-referencer og reminiscenser af klassisk kunsthistorie indhyller hendes billeder i en tone af mystik og kosmisk samhørighed, der ikke så let lader sig gennemskue.
Alligevel aktiveres beskuerens fantasi i mødet med ikoniske symboler af stjerner, blomster og vildtvoksende ornamentik, der synes at vokse sammen til en underskov af koder, fortællinger og moderne myter.
Her er referencer til østlig filosofi, barndommens legetøj og cirkusverdenens teatralske æstetik.

Særligt en fortælling om det feminine synes at være gennemgående i Rosenkildes udstilling, hvor blomster – der traditionelt er associeret med det kvindelige – er groet til en potent og frugtbar bevoksning, der udvisker grænsen mellem menneske og plante.
Mandorla-formen – den tilspidsede ellipse, der kendes fra kristen ikonografi såvel som repræsentation af det kvindelige køn – går igen alle vegne som blade, øjne og ornamentik.
Beskueren indkapsles i et univers af det feminine, pastelfarvede og måske ligefrem pyntede, men Rosenkildes værker antyder også at længsler, urkræfter og mørke eventyr er på spil bag alt det skønne.

I Rosenkildes nyeste serie af værker har malerierne udviklet sig til at være så tykke og taktile, at de næsten bliver til billedtæpper. Kunstneren har iblandet et materiale, som øger oliemalingens vægt og giver en kraftig tekstur.
Med baggrund i sin interesse for tekstildesign behandler Rosenkilde sine værker ud fra en forståelse for sanselig stoflighed og et princip om at hele billedfladen er lige vigtig – et mønster om man vil.

Endelig er der indenfor kunstnerens arbejde med keramikskulpturer også sket en udvikling: De farvestrålende figurer leder ved første øjekast tankerne hen på det fest og glade dage, men deres tomme, stirrende blikke giver den naive æstetik et modspil: De er ikke kun en hyggelig tilstedeværelse, men balancerer på vippen mellem barneleg og de ondsindede småfolk fra gamle folkeeventyr.

Krista Rosenkilde (født 1982) har en MFA fra det Kongelige Kunstakademi i København. Hun bruger en bred vifte af materialer og medier i sit arbejde; Maleri, store skulpturer, keramik, grafik, digitalt printede tekstiler samt installationer. Hun har deltaget i flere solo- og gruppeudstillinger over hele Danmark og har samarbejdet med designere som eksempelvis Fritz Hansen, hvor hun kreerede en speciel jubilæums- model til Arne Jakobsens berømte Myrestol. Hendes værker findes i en række private og offentlige samlinger, bl.a. hos Politikens Hus, Københavns Billedkunstudvalg og Statens kunstfond.

 Ferniseringen finder sted fredag 29 april fra 16:00 til 19:00. Kunstneren vil være tilstede under receptionen.

Åbningstider: Onsdag – fredag 15 – 18, lørdag 12 – 16.
For yderligere information og henvendelser vedr. salg, kontakt galleriet på: hello@christofferegelund.dk eller på +45 33 93 92 00.
Besøg os på Bredgade 75, 1260 København K.