Artsy

News

23 August 2019

Thierry Feuz “Instant Karma”

Images

Description

THIERRY FEUZ (AU/CH)
‘INSTANT KARMA’
AUGUST 23 – SEPTEMBER 22 2019

[UK]

Galleri Christoffer Egelund is proud to present the exhibition Instant Karma, which is the fourth solo show in the gallery by the international Swiss/ Austrian artist Thierry Feuz.

What stands out immediately when looking at the work of artist Thierry Feuz is the deeply aesthetic dimension of his oeuvre. The compositions are visibly balanced, the colors bursting with life, and the patterns pleasing, but let us make no mistake – the worlds created here are not purely ornamental.
The exhibition’s title, Instant Karma, is almost an oxymoron, and already seems to settle these pieces into an ambivalence between the fleeting instant and the long road, while the titles of the individual works, taken from several different languages, are equally enigmatic and instead of offering any explicit interpretations, they further broaden the mystery. As observers, we quickly understand we must step outside our pre-existing categories to correctly grasp the abundance of the artist’s work.

And this is exactly what seems to be on offer in his paintings: a path into other dimensions. In particular, the flowers: set out on abstract backgrounds devoid of any naturalism, some rise up with joy while others bend or appear just about to droop, leaving one to guess at the strange powers working behind such enthusiasm. Yes, the works represent this fresh opening outward and yet both decrepitude and mutation hover somewhere nearby, as if the artist captured his subject in a transitory state.

We see it quickly – just behind these colors with their overflow of life is the darker counterpoint of effacement and death.

And so the works draw us in with their bright colors, their virtuosic precision of shape and line, with the perfection of their composition, like a captatio benevolentiae, only to then enthrall and hold us like a carnivorous plant. The initial seduction gives way to a more metaphysical query in which all seems to become relative: the animal, plant, and mineral kingdoms are freed from all scale and hierarchy. Flowers, jellyfish, and amoebas dance about in a peaceful cosmos, enabling us to simultaneously experience the miniscule and the infinite. Sometimes indistinct, they become a hybrid, as known shapes lead us gently toward those that are unknown. They pull us from our ruled and regulated universe, enabling us to understand existence with novel – freer and more intimate – criteria.

Thierry Feuz’s sumptuous works thus offer the viewer two simultaneous and exceptional experiences: a kind of idealized galaxy and one’s own inner world.

Far from any trace of naivety or innocence, the paradise represented in these works by Thierry Feuz, worthy heir to Rothko and Kandinsky, is a vibrant, vertiginous, and spiritual landscape, a magnificent voyage through our own soul. And although his paintings contain no humans, the viewer steps with delight into this world which provides an intimate encounter with the beauty of all that is fleeting and ephemeral, inviting us to fully taste the current moment.

Laure Mi Hyun Croset, novelist
Translated by Michelle Bailat-Jones

[DK]

Galleri Christoffer Egelund præsenterer med stolthed udstillingen Instant Karma, hvilket er den fjerde soloudstilling i galleriet af den internationale schweiziske/ østrigiske kunstner Thierry Feuz.

Det, der springer i øjnene med det samme, når man betragter kunstneren Thierry Feuz’ værker, er den dybt æstetiske dimension i hans oeuvre. Kompositionerne er tydeligt velafbalancerede, farverne strutter af liv, og mønstrene er tiltalende, men tag ikke fejl – de verdener, der skabes her, er ikke udelukkende ornamentale.

Udstillingens titel, Instant Karma, er næsten en selvmodsigelse og synes allerede på forhånd at placere disse værker i en tvetydig position mellem det flygtige øjeblik og det lange forløb, mens titlerne på de enkelte værker, som er taget fra mange forskellige sprog, er lige så gådefulde; i stedet for at give en eksplicit fortolkning gør de bare mysteriet dybere. Som beskuere bliver vi hurtigt klar over, at vi må træde uden for vores vante kategorier for at forstå rigdommen i kunstnerens arbejde.

Og dette er præcis, hvad hans malerier synes at tilbyde: en vej ind i nogle andre dimensioner. Det gælder især blomsterne; de er malet på en abstrakt baggrund uden nogen form for naturalisme, og nogle rejser sig i glæde, mens andre bøjer sig eller synes at være på nippet til at falde, så man kommer til at spekulere på, hvilke sære kræfter der ligger bag denne entusiasme. Ja, værkerne repræsenterer denne friske åbning udadtil, og alligevel ligger både forfald og mutation på lur lige i nærheden, som om kunstneren har fanget sit motiv midt i en overgangsfase.

Vi ser det øjeblikkeligt – lige bag disse farver med deres overflod af liv ligger ligger udslettelsens og dødens mørke kontrapunkt.

Således drager værkerne os til sig med deres klare farver, den virtuose præcision i former og linjer og den fuldendte komposition som i en captatio benevolentiae, kun for straks at fortrylle os og holde os fanget som en kødædende plante. Den første forførelse viger for en mere metafysisk søgen, hvor alt synes at blive relativt: dyre-, plante- og mineralriget bliver fri for størrelsesforhold og hierarki. Blomster, vandmænd og amøber danser rundt i et fredfyldt kosmos, hvor vi på én gang kan opleve det mikroskopiske og det uendelige. Nogle gange er de utydelige og bliver til en hybrid, idet kendte former blidt leder os over til nogle ukendte. De trækker os ud af vores velordnede og regelrette univers og får os til at forstå tilværelsen ud fra nogle nye – friere og mere intime – kriterier.

Thierry Feuz’ frodige værker giver på den måde beskueren to helt specielle oplevelser på én gang: en slags idealiseret galakse og vores egen indre verden.

Det paradis, der skildres i disse værker af Thierry Feuz, en værdig arvtager til Rothko og Kandinsky, indeholder ingen spor af naivitet eller uskyld, men er et vibrerende, svimlende og spirituelt landskab, en vidunderlig rejse gennem vores egen sjæl. Og selv om der ikke er nogen mennesker på hans billeder, træder beskueren med glæde ind i denne verden, som lader os opleve et intimt møde med skønheden i alt, hvad der er flygtigt og midlertidigt, hvorved vi bliver opfordret til at nyde øjeblikket fuldt ud.

Laure Mi Hyun Croset, forfatter
Oversat fra Michelle Bailat-Jones’ engelske oversættelse