Artsy

News

24 September 2021

NEW MYTHOLOGIES by Jonas Pihl

Images

Description

JONAS PIHL (DK)
“NEW MYTHOLOGIES”

[UK]

NEW MYTHOLOGIES by Jonas Pihl

SEP 24 – OCT 22 2021

Galleri Christoffer Egelund is proud to present NEW MYTHOLOGIES which is the second solo exhibition of the Danish visual artist Jonas Pihl. Known for his imaginative paintings he turns the gallery into a portal to another universe and its worlds. 

The works of Jonas Pihl contain the elements of abstraction and randomness together with precise perspective shifts. On top of those, each painting is filled with adventurous components and symbols that bridge the familiar with the unknown, the random and the controlled or in larger terms – the Chaos and the Cosmos. These dualisms are always present in Pihl’s oeuvre. With the thought of the viewer they merge and form a new approach, attitude or mythology. Jonas Pihl believes we are in a need of those and through his works enables us to take on the experience. 

The use of Venetian linen in all the new paintings creates a subtle background for everything that is going on in each painting. The dripping acrylic allows space for randomness when it is the gravity that decides the destination of the drop. The repetition of that action creates a pattern that becomes a decorative element of the painting and that is only the beginning. They are met by geometrical shapes of circles, triangles and squares which give a sense of something tangible by the mind, something we know, something we can hold onto. Then the colour palette adds the wildness portion – in Pihl’s universe all the hues can exist together and form exciting compositions. 

Our world is built from various elements that bind everything together. The fractal systems, Fibonacci sequence or the circle are just some examples of structures that are foundational to the existence. The small connects to the large, the micro cosmos becomes the macro cosmos. There is an order that initiates the beginning and end of each particle. The mind can only comprehend so much, but the ethereal is in symbiosis with the material. The paintings of Jonas Pihl form compositions that allow for their content to elevate to a higher effect. 

Jonas Pihl considers himself a spectator of the present, having in mind that it is like a curtain that offers many layers of experience, depending on any individual. This approach has paradoxically made him present – and not distanced – to the here and now, perhaps because he is not engrossed in it.

The works shown as part of the exhibition point to sci-fi-like figurations and virtual spaces that create the titled NEW MYTHOLOGIES that the viewer can step into. It is a getaway from the constantly changing contemporary world. The concentration of the works with their dualisms stems from an ideology that two seemingly contradictory poles might merge in a dialogue about something higher, rather that causing a dispute. 

Jonas Pihl was born in 1978. He lives and works in Copenhagen, Denmark. He has received BFA and MFA from the Royal Danish Academy of Fine Art under Professor Jesper Christiansen. Together with his MFA Pihl also has a Diploma from Sisifos Centre for Psychotherapy. The artist has exhibited widely in Denmark, Europe and USA. His works are represented in private and public collections such as: Kunsten Museum of Modern Art, Aalborg, Københavns Kommunes Kulturudvalg and Copenhagen Airport.

Galleri Christoffer Egelund invites you to the opening of the exhibition NEW MYTHOLOGIES by Jonas Pihl Friday, September 24th from 15.00 to 19.00. The show will run until October 22nd. Facemasks are no longer required, but we kindly remind you to keep a safe distance to other visitors. 

Opening hours: Wednesday-Friday 15-18, Saturday 12-16. For further information and sales request, please contact the gallery at: hello@christofferegelund.dk or at +45 33 93 92 00. Bredgade 75, DK-1260 Copenhagen K, Denmark.

[DK]

NEW MYTHOLOGIES af Jonas Pihl

24. september til 22. oktober 2021

Galleri Christoffer Egelund er stolte over at kunne præsentere NEW MYTHOLOGIES, som er den 2. soloudstilling med den danske billedkunstner Jonas Pihl. Han er kendt for sine fantasifulde, detaljerede malerier og forvandler galleriet til en portal ind til et andet univers og dets verdener.

Jonas Pihls værker indeholder elementer af abstraktion og tilfældighed kombineret med præcist malede skift i perspektiv. Desuden er hvert maleri fyldt med eventyrlige komponenter og symboler, som bygger bro mellem det velkendte og det ukendte, det tilfældige og det kontrollerede, eller med større ord – Kaos og Kosmos. Disse dikotomier er altid til stede i Pihls værker. Gennem beskuerens perception smelter de sammen og skaber en ny erkendelse eller mytologi. Jonas Pihl mener, at vi har brug for disse, og gennem sine værker gør han det muligt for os at få den oplevelse.

Brugen af det rå hørlærred i alle de nye billeder skaber en raffineret baggrund for alt det, der foregår på hvert billede. Akrylmalingen, der visse steder hældes eller dryppes på lærredet, skaber et element af tilfældighed, hvor det er tyngdekraften og naturens turbulens, der leder malingen. Gentagelsen af denne handling skaber et mønster, som bliver et grundlæggende element i maleriet – og det er kun begyndelsen. Malingens mønstre bliver mødt af geometriske former: Cirkler, trekanter og kvadrater, som giver en skarp kontrast til den udflydende maling. Ydermere tilføjes på én gang fremmede og alligevel genkendelige elementer og figurer fra den dybtliggende ursump af folklore og mytologi, som tager én i hånden ind i universet.

Vores verden er ordnet i forskellige systemer, som binder alting sammen. Fraktalsystemet, Fibonacci-sekvensen og cirklen er blot nogle eksempler på strukturer, som er ligger til grund for vores eksistens. Det små er forbundet med det store, mikrokosmos bliver til makrokosmos. Bag kaos findes en orden, som strukturerer det hele ned til mindste partikel. Det æteriske eksisterer i symbiose med materien, og netop processen i Jonas Pihls malerier beskriver denne symbiose, hvor to modsætninger smelter sammen til noget tredje og højere.

Jonas Pihl betragter og analyserer verden udefra og ser virkeligheden som et forhæng, der kan trækkes til side og afsløre nye erkendelser og oplevelser. Oplevelsen af virkeligheden er afhængig af den, som betragter den, afhængig af de filtre, der betragtes igennem og hvor den betragtes fra. Verden er skabt af – og skabes gennem – billeder. Denne tilgang har paradoksalt nok gjort ham tilstedeværende i – og ikke distanceret fra – nu ́et, måske fordi han ikke er fortabt i det.

Værkerne i udstillingen, NEW MYTHOLOGIES, peger frem mod sci-fi-agtige formverdener og virtuelle rum, som samtidig trækker tråde tilbage til vores fælles, grundlæggende mytologier og folklore, som skaber et dobbelttydigt univers, som beskueren kan træde ind i. Udstillingen skaber alternative verdener, beskueren kan dykke ind i midt i vores konstant foranderlige, nutidige verden. Værkernes dualisme hidrører fra den opfattelse, at to tilsyneladende modstridende poler kan smelte sammen i en dialog om noget tredje og højere i stedet for netop at strides.

Jonas Pihl er født i 1978. Han bor og arbejder i København. Han har taget en BFA og en MFA fra Det Kongelige Danske Kunstakademi under professor Jesper Christiansen. Sammen med sin MFA har Pihl også fået diplom fra Sisifos Center for Psykoterapi. Han har udstillet mange steder i Danmark, Europa og USA. Hans værker er repræsenteret i private og offentlige samlinger som Kunsten Museum of Modern Art, Aalborg, Frederikshavns Kunstmuseum, Københavns Kommunes Kulturudvalg og Københavns Lufthavn.

Galleri Christoffer Egelund inviterer til åbningen af udstillingen NEW MYTHOLOGIES af Jonas Pihl fredag den 24. september kl. 15.00-19.00. Udstillingen vises indtil den 22. oktober. Der er ikke længere krav om mundbind, men vi minder jer venligst om at holde god afstand til andre gæster.

Åbningstider: Onsdag-fredag 15-18, lørdag 12-16. For yderligere information og ønsker om salg bedes man kontakte galleriet på hello@christofferegelund.dk eller tlf. +45 33 93 92 00. Bredgade 75, DK-1260 København K, Danmark.