Artsy

Kort Varsel / Group Exhibition

08 MARCH - 05 APRIL 2008
08 March 2008

Kort Varsel / Group Exhibition

Images

Description

/ Danish /

KORT VARSEL
Mikkel S. Andersen – Morten Skrøder Lund – Theis Wendt

Galleri Christoffer Egelund glæder sig over at kunne præsentere tre lovende kunstnere fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, Mikkel S. Andersen, Morten Skrøder Lund og Theis Wendt.
I forskellige medier og vidt forskellige udtryksformer lægger de tre unge kunstnere op til en legende og til tider voldsom udstilling i galleriets projektrum, hvor elementer fra vores dagligdag – vores omgivende verden – på forskellig vis udfordres og omformes i en konstant kamp mellem fantasi og realitet.
I 2 store tegninger (230 x 240 cm.) på udstillingen præsenterer Theis Wendt os for et besynderligt ironisk og dog genkendeligt univers, der berører en række forestillinger om menneskers mere eller mindre (u)tilpassede måder at manøvrere med og mellem hinanden i samfundet.
Samme tematik genfinder vi hos Mikkel S. Andersen, der i collager og skulpturer på udstillingen viser os den menneskelige eksistens som er badet i mentale vrangforestillinger, udtryksløs voldelig adfærd og et grotesk vanvid af sarkasme og generel weltschmerz.
I en anden kunstnerisk boldgade finder vi Morten Skrøder Lund, der præsenterer os for et mellemtoneværk på udstillingen. I en legende og nysgerrig tilgang søger kunstneren at udforske materiale og lyd, der samspiller som en form for low-fi soundscape i en sindrig installation.
Galleri Christoffer Egelund inviterer til fernisering fredag den 7. Marts 2008, kl. 16-19

/ English /

SHORT NOTICE
Mikkel S. Andersen – Morten Skrøder Lund – Theis Wendt

Gallery Christoffer Egelund is pleased to present three promising artists from the Royal Danish Academy of Fine Arts: Mikkel S. Andersen, Morten Skrøder Lund and Theis Wendt.
Using a diverse range of artistic media and widely different forms of expression, the three young artists have created an exhibition in the gallery’s project room which mixes playfulness and at times tremendous intensity. Elements from our everyday lives – our surroundings – are challenged and transformed in various manners in a constant battle between fantasy and reality.
In two huge drawings (230 x 240 cm) Theis Wendt displays a strangely ironic, yet recognisable universe which touches on a few notions of humans’ more or less (un)adapted ways of manoeuvring with and among each other in society.
Mikkel S. Andersen works around similar themes in his collages and sculptures which show us the human existence steeped in mental delusions, impassive violent behaviour and the grotesque lunacy of sarcasm and general Weltschmerz.
In another artistic sphere we find Morten Skrøder Lund, who presents us with a ‘semitone piece’. With his playful and curious approach the artist endeavours to explore the interplay between material and sound as a kind of low-fi soundscape in a clever installation.
Galleri Christoffer Egelund invites you to the private view on Friday 7 March, 2008 at 4pm – 7pm